PETER CLAUSEN

Peter Clausen
Statsautoriseret revisor (født 1966)

E-mail: psc@ck.dk
Telefon: +45 3330 1515

Sekretær
Helle Givard
E-mail: hvg@ck.dk
Telefon: +45 3330 1664

CV

 • Kvalitetsansvarlig partner i CHRISTENSEN KJÆRULFF
 • Varetagelse af en række syns- og skønssager, varetagelse af revisoransvarskommissoriet i den uvildige Farum-undersøgelse m.v.
 • Fungerer som Regnskabskyndig Tillidsmand
 • Har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for en lang række danske erhvervsvirksomheder, primært ejerledede virksomheder, men også flere fonde og foreninger inden for især musik- og litteraturområdet
 • Har fungeret som mentor i FSR for støtte til personer, der forbereder sig til revisoreksamen

Kompetenceområder

 • Rådgivning om valg af selskabsstruktur, ejerform, indbyrdes ejeraftaler og lignende ud fra økonomiske, skattemæssige og finansielle aspekter
 • Køb og salg af virksomheder
 • Generationsskifte
 • Rekonstruering af virksomheder, såvel indenretligt som udenretligt
 • Driftsøkonomi
 • Dødsboer

Sprog

 • Skandinaviske sprog

Familie og fritid

 • Bopæl i København
 • Fritidsinteresser er bl.a. American Football (ejer af Danmarks største forum herom), koncerter og bøger
Christensen Kjærulff
Store Kongensgade 68 - 1264 København K
Tel: 33 30 15 15 - Fax: 33 13 19 91 - CVR: 15915641 - E-mail: ck@ck.dk