INTRODUKTION

Vores personlige engagement sikrer dig en professionel og proaktiv rådgivning, der omfatter alle virksomhedens forhold. Vores struktur betyder en hurtig respons og let tilgængelighed til din revisor samtidig med nem adgang til vores brede faglige netværk.

Arbejdsområder

Christensen Kjærulff beskæftiger sig med hele processen omkring regnskabsaflæggelse og erklæringsafgivelse, herunder naturligvis revision af årsrapporter. Nedenstående liste er blot eksempler på nogle af vores kerneområder. 

 • Økonomisk rådgivning, herunder risikovurdering
 • Finansiel rådgivning og styring
 • Skatte- og afgiftsmæssig rådgivning samt planlægning
 • Regnskabsmæssig rådgivning
 • Generationsskifte
 • Koncern- og selskabsforhold, herunder omstruktureringer
 • Køb og salg af virksomheder
 • Budgettering og økonomistyring
 • Erhvervsservice
 • Fast ejendom, herunder andelsboligforeninger
 • Iværksætterrådgivning.

Til toppen

Christensen Kjærulff
Store Kongensgade 68 - 1264 København K
Tel: 33 30 15 15 - Fax: 33 13 19 91 - CVR: 15915641 - E-mail: ck@ck.dk