NYHED

Nye moms- og afgiftsregler

Fra den 1. januar 2015 gælder er række nye regler.

07. januar 2015

Følgende moms- og afgiftsregler er ændret fra den 1. januar 2015:

 

EU-afhentningskøb

Kravene til dokumentation for momsfrit salg til virksomheder i andre EU-lande er skærpet i de tilfælde, hvor køber selv er ansvarlig for transporten (afhentningskøb), og hvor sælger kræver fuld betaling før eller i forbindelse med afhentning af varerne (kontant, herunder med kreditkort, dankort mv.).

 

De skærpede krav vedrører dokumentationen for:

•Forsendelsen eller transporten af varerne til det andet EU-land

•Købers eller købers repræsentants identitet, herunder verifikation af købers momsnummer.

 

Såfremt sælger ikke overholder dokumentationskravene, kan SKAT opkræve 25 % dansk moms af salget.

 

Elektroniske tjenesteydelser

Momsbeskatningsstedet for elektronisk leverede tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande ændres fra at være det land, hvor leverandøren er etableret, til at være det land, hvor kunden er etableret.

 

Danske virksomheder, der leverer elektroniske tjenesteydelser til privatpersoner i andre EU-lande, skal derfor fra den 1. januar 2015 momsregistreres og indberette moms i samtlige de EU-lande, hvor virksomheden har kunder.

 

Alternativt kan virksomheden tilmelde sig SKATs nye indberetningssystem, kaldet One Stop Moms.

 

Hotelmoms

Fradragsretten for moms af hoteludgifter forhøjes fra 75 % til 100 % af momsbeløbet.

 

Godtgørelse af elafgift

Elafgiften stiger i 2015 til 87,80 øre/kWh. Det godtgørelsesberettigede beløb for elektricitet anvendt til procesformål vil i 2015 udgøre 87,40 øre/kWh.

 

Såfremt elektriciteten anvendes til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (aircondition), kan der i 2015 opnås godtgørelse af 49,80 øre/kWh, dog kun såfremt der sker måling af elforbruget.

 

Godtgørelse af olie-, kul-, og gasafgift

Olie-, kul-, og gasafgiften nedsættes i 2015. Det godtgørelsesberettigede beløb for olie, kul og gas anvendt til procesformål vil i 2015 udgøre afgiften med en reduktion svarende til EU’s minimumsafgift på 4,5 kr./GJ.

 

Christensen Kjærulff
Store Kongensgade 68 - 1264 København K
Tel: 33 30 15 15 - Fax: 33 13 19 91 - CVR: 15915641 - E-mail: ck@ck.dk