NYHED

FACIT marts 2016

En spade er en spade er en ...?

18. marts 2016

Forårsudgaven af FACIT omhandler følgende emner:

•Afgiftslempelse ved familiegenerationsskifte

•Revisors erklæringer - forskelle og ligheder

•Brug af sociale medier - hvor går grænsen?

•Omvendt momsbetalingspligt

 

God læselyst!

 

Christensen Kjærulff
Store Kongensgade 68 - 1264 København K
Tel: 33 30 15 15 - Fax: 33 13 19 91 - CVR: 15915641 - E-mail: ck@ck.dk