ELAN SCHAPIRO

Elan Schapiro
Statsautoriseret revisor (født 1977)

E-mail: els@ck.dk
Telefon: +45 3330 1515
Direkte: +45 3330 1607
Mobil: +45 2671 4079

Sekretær
Ulla Sauer
E-mail: us@ck.dk
Telefon: +45 3330 1535

CV

 • Har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for en lang række danske virksomheder, primært mindre og mellemstore ejerledede virksomheder
 • Fungerer som Regnskabskyndig Tillidsmand
 • Beskikket censor på cand.merc.aud - og hd-studierne inden for fagene revision, regnskabsvæsen og skat hos CBS samt Syddansk Universitet
 • Underviser, både eksternt og internt, primært inden for regnskabsmæssige og skattemæssige emner

Kompetenceområder

 • Revision og rådgivning af mindre og mellemstore ejerledede virksomheder
 • Selskabs- og personbeskatning, herunder sambeskatning af selskaber i koncernforhold samt beskatning af værdipapirer og finansielle instrumenter
 • Generationsskifte og omstrukturering
 • Opstart af virksomhed, herunder valg af selskabsstruktur, anvendelse af økonomisystemer samt moms og afgifter
 • Rekonstruering af virksomheder, såvel indenretligt som udenretligt

Sprog

 • Engelsk samt skandinaviske sprog

Familie og fritid

 • Samboende med Tine
 • Bopæl i Kongens Lyngby
 • Fritidsinteresser er bl.a. fodbold og rejser
Christensen Kjærulff
Store Kongensgade 68 - 1264 København K
Tel: 33 30 15 15 - Fax: 33 13 19 91 - CVR: 15915641 - E-mail: ck@ck.dk