STEN LAURITZEN

Sten Lauritzen
Statsautoriseret revisor (født 1952)

E-mail: sl@ck.dk
Telefon: +45 3330 1515
Direkte: +45 3330 1517
Mobil:    +45 4062 6498

Sekretær

Eva Hede
E-mail: eh@ck.dk
Telefon: +45 3330 1534

CV

 • Formand for Partnerforsamlingen i CHRISTENSEN KJÆRULFF
 • Medlem af Revisornævnet siden 2012
 • Medlem af FSRs Responsumudvalg 2001-2011 (viceformand fra 2007)
 • Har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for en lang række danske erhvervsvirksomheder, primært ejerledede virksomheder
 • Fungerer som Regnskabskyndig Tillidsmand
 • Har ledet den revisionsmæssige del af den uvildige Farum-undersøgelse
 • Har siddet i den af Regeringen nedsatte Skattefradragskommission (TDC-sagen)
 • Har fungeret som voldgiftsdommer
 • Har fungeret som syns- og skønsmand i ca. 50 sager
 • Underviser primært inden for regnskabsmæssige emner

Kompetenceområder

 • Rådgivning om valg af selskabsstruktur, ejerform, indbyrdes ejeraftaler og lignende ud fra økonomiske, skattemæssige og finansielle aspekter
 • Køb og salg af virksomhed, herunder due diligence
 • Rekonstruering af virksomheder, såvel indenretligt som udenretligt
 • Generationsskifte
 • Driftsøkonomi, herunder rådgivning om anvendelse af økonomisystemer

Sprog

 • Engelsk samt skandinaviske sprog, kendskab til tysk og fransk

Familie og fritid

 • Fraskilt, 3 børn
 • Bopæl på Østerbro
 • Fritidsinteresser er bl.a. rejser, bridge og golf
Christensen Kjærulff
Store Kongensgade 68 - 1264 København K
Tel: 33 30 15 15 - Fax: 33 13 19 91 - CVR: 15915641 - E-mail: ck@ck.dk