CV

 • Har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for en lang række danske virksomheder, primært mindre og mellemstore ejerledede virksomheder
 • Fungerer som Regnskabskyndig Tillidsmand
 • Beskikket censor på cand.merc.aud – og hd-studierne inden for fagene revision, regnskabsvæsen og skat hos CBS samt Syddansk Universitet
 • Underviser, både eksternt og internt, primært inden for regnskabsmæssige og skattemæssige emner

Kompetenceområder

 • Revision og rådgivning af mindre og mellemstore ejerledede virksomheder
 • Selskabs- og personbeskatning, herunder sambeskatning af selskaber i koncernforhold samt beskatning af værdipapirer og finansielle instrumenter
 • Generationsskifte og omstrukturering
 • Opstart af virksomhed, herunder valg af selskabsstruktur, anvendelse af økonomisystemer samt moms og afgifter
 • Rekonstruering af virksomheder, såvel indenretligt som udenretligt

Sprog

 • Engelsk
 • Skandinaviske sprog

Familie og fritid

 • Samboende med Tine
 • Bopæl i Kongens Lyngby
 • Fritidsinteresser er bl.a. fodbold og rejser