CV

 • Kvalitetsansvarlig partner i CHRISTENSEN KJÆRULFF.
 • Varetagelse af en række syns- og skønssager, varetagelse af revisoransvarskommissoriet i den uvildige Farum-undersøgelse m.v.
 • Fungerer som Regnskabskyndig Tillidsmand.
 • Har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for en lang række danske erhvervsvirksomheder, primært ejerledede virksomheder, men også flere fonde og foreninger inden for især musik- og litteraturområdet.
 • Har fungeret som mentor i FSR for støtte til personer, der forbereder sig til revisoreksamen.

Kompetenceområder

 • Rådgivning om valg af selskabsstruktur, ejerform, indbyrdes ejeraftaler og lignende ud fra økonomiske, skattemæssige og finansielle aspekter.
 • Køb og salg af virksomheder.
 • Generationsskifte.
 • Rekonstruering af virksomheder, såvel indenretligt som udenretligt.
 • Driftsøkonomi.
 • Dødsboer.

Sprog

 • Skandinaviske sprog.

Familie og fritid

 • Bopæl i København
 • Fritidsinteresser er bl.a. American Football (ejer af Danmarks største forum herom), koncerter og bøger.