CV

  • Har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for mindre og mellemstore virksomheder, herunder foreninger, institutioner og fonde. Virksomhedstyperne har omfattet ejerledede virksomheder i diverse selskabsformer ligesom privatejede virksomheder.

Kompetenceområder

  • Rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed, herunder valg af selskabsstruktur, ejeraftaler m.m.
  • Skattemæssige forhold – såvel selskabsmæssige som personlige.
  • Generationsskifte.
  • Økonomistyring.

Sprog

  • Engelsk
  • Skandinaviske sprog
  • Kendskab til italiensk og fransk.

Familie og fritid

  • Gift, 3 børn
  • Bopæl på Frederiksberg.