CV

 • Formand for Partnerforsamlingen i CHRISTENSEN KJÆRULFF.
 • Medlem af Revisornævnet siden 2012.
 • Medlem af FSRs Responsumudvalg 2001-2011 (viceformand fra 2007).
 • Har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for en lang række danske erhvervsvirksomheder, primært ejerledede virksomheder.
 • Fungerer som Regnskabskyndig Tillidsmand.
 • Har ledet den revisionsmæssige del af den uvildige Farum-undersøgelse.
 • Har siddet i den af Regeringen nedsatte Skattefradragskommission (TDC-sagen).
 • Har fungeret som voldgiftsdommer.
 • Har fungeret som syns- og skønsmand i ca. 50 sager.
 • Underviser primært inden for regnskabsmæssige emner.

Kompetenceområder

 • Rådgivning om valg af selskabsstruktur, ejerform, indbyrdes ejeraftaler og lignende ud fra økonomiske, skattemæssige og finansielle aspekter.
 • Køb og salg af virksomhed, herunder due diligence.
 • Rekonstruering af virksomheder, såvel indenretligt som udenretligt.
 • Generationsskifte.
 • Driftsøkonomi, herunder rådgivning om anvendelse af økonomisystemer.

Sprog

 • Engelsk
 • Skandinaviske sprog
 • Kendskab til tysk og fransk.

Familie og fritid

 • Fraskilt, 3 børn
 • Bopæl på Østerbro
 • Fritidsinteresser er bl.a. rejser, bridge og golf.