ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Afskaffelse af IVS-selskabsformen

Regeringens lovforslag om afskaffelse af IVS-selskabsformen blev vedtaget den 9. april og trådte i kraft den 15. april. Dermed er det ikke længere muligt at oprette et iværksætterselskab, og eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres til et ApS-selskab inden den 15. april 2021, – ellers tvangsopløses selskaberne.  Lovændringen indebærer også en nedsættelse af kapitalkravet for ApS’er fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Formålet med IVS-selskabsformen var at gøre det nemt at starte et selskab i Danmark, men lovgivningen har desværre ikke haft den effekt, som man havde håbet på. Tværtimod åbnede selskabsformen op for større mulighed for at begå svindel, og derfor har man nu valgt at få den afskaffet, hvilket både påvirker eksisterende IVS’er og nye iværksættere.

Fra IVS til ApS

Ønsker du at omregistrere dit IVS-selskab til ApS, skal du først og fremmest være opmærksom på, at selskabet skal have en kapital på mindst 40.000 kr. Betingelsen for omregistreringen er som udgangspunkt, at der skal udarbejdes en erklæring af en godkendt revisor, om at kapitalen er tilstede.

Hvis selskabets kapital ikke udgør mindst 40.000 anbefaler vi, at de næste to år bruges til at forhøje kapitalen, hvor vi gerne assisterer med finansiel rådgivning. Hvis selskabet efter to år stadig ikke har den nødvendige kapital, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning af Skifteretten.

Tvangsopløsning

Når et selskab sendes til tvangsopløsning vil Erhvervsstyrelsen bede Skifteretten om at lukke selskabet. Skifteretten vil engagere en advokat, der indtræder som ledelse i selskabet sådan at ejeren ikke længere har råderet over selskabets bankkonto og andre aktiver. Alle aktiver vil blive afhændet og al gæld, herunder gæld til advokaten, vil blive betalt. Når dette er sket vil selskabet ikke længere eksistere, og det vil fremgå på cvr.dk at ejeren har haft et selskab, som er blevet tvangsopløst.

Ny iværksætter?

Er du iværksætter, men nåede aldrig at etablere et IVS-selskab? Lad ikke afskaffelsen af IVS stå i vejen for, at dine idéer bliver ført ud i livet. Der er stadig andre selskabsformer, du med fordel kan vælge. Alle vores partnere har mange års erfaring med etablering af start-ups og rådgivning i forbindelse med valg af selskabsform, så lad os endelig høre fra dig, hvis du har behov for rådgivning.