ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Kompensationsordningen for omsætningstab er nu åben for ansøgninger

Kompensationsordning for selvstændige

Som selvstændig kan du nu få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af covid-19. Du kan ansøge på www.virksomhedsguiden.dk senest den 30. juni 2020, og der skal søges for den fulde periode fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

For at være omfattet af ordningen, må du maksimalt have 10 ansatte.

Derudover skal din virksomhed opfylde følgende krav for at modtage kompensation:

– Virksomheden skal være CVR-registreret pr. 9. marts 2020

– Virksomheden har en gennemsnitlig omsætning på mindst kr. 10.000 månedligt svarende til kr. 120.000 om året

– Der forventes et omsætningstab grundet covid-19 på over 30 pct. i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Omsætningstabet må ikke være selvforskyldt

– Man ejer mindst 25 pct. af virksomheden og har fast arbejde i virksomheden. Søges der for flere ejere, skal de have givet samtykke hertil

-Antal ansatte opgøres ud fra årsværk, altså 1.924 timer om året for en fuldtidsansat i Danmark. Bemærk, at virksomhedsejere og eventuel medhjælpende ægtefælle ikke tæller med i de 10

-Man forventer ikke en personlig indkomst på over kr. 800.000 for 2020

Sådan søger du kompensationsordningen:

Du ansøger med dit virksomheds- NemID på www.virksomhedsguiden.dk. Bemærk, at du kun kan være logget på i 30 minutter ad gangen. Det er derfor vigtigt, at du har forberedt alle oplysninger så godt som muligt, inden du logger på.

Din revisor kan rådgive dig i processen og hjælpe dig med de korrekte oplysninger, men kan ikke taste oplysningerne ind.

Disse oplysninger skal du have klar:

 1. Dokumentation for, at ejer arbejder i virksomheden

Ejer skal vedhæfte dokumentation for, at man arbejder i virksomheden, men der står ikke noget om, hvor mange timer en ejer skal arbejde. Vejledningen foreslår eksempelvis lønsedler, hvilket nok kun sjældent findes i personligt drevne virksomheder, hvorfor der må findes anden dokumentation som eksempelvis overskudsandel fra virksomhed (kontrakter, mails eller kalenderudskrift).

 1. Oplysninger om virksomhedens omsætning for 2019

Når der ansøges på portalen, skal man angive virksomhedens omsætning for 2019 (opgjort efter sædvanlige regnskabspraksis), der vedhæftes som pdf. Vær opmærksom på, at det alene er dansk omsætning, der er omfattet (varer og tjenesteydelser produceret i Danmark og gerne for eksport). Med andre ord kan en eventuel udenlandsk filial ikke indgå.

Hvis 2019 er et atypisk år, fx på grund af barsel, længerevarende sygdom eller virksomheden startede op i 2019, kan man redegøre for, at omsætningen for 2019 ikke er retvisende for 2020, og vedhæfte dette som pdf, fx hvis dette forklarer en omsætning på under kr. 120.000 for året 2019.

 1. Referenceperiode

Herefter skal der angives en referenceperiode, der for de fleste formentligt vil være 1. april – 30. juni 2019, med mindre ens omsætning i den periode fx var påvirket af barsel eller længerevarende sygdom. Dokumentation for omsætning vedhæftes som pdf.

 1. Forventede omsætningsnedgang

Dernæst skal redegøres for forventede omsætningsnedgang i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 som følge af covid-19.

 1. Beregning af omsætningstab

Portalen vil herefter beregne dit forventede omsætningstab, og du modtager 75 pct. i kompensation, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned. Ansøgningen og kompensationen noteres også på dit CPR-nr., så har du flere virksomheder, kan du alene modtage maksimalt kr. 23.000 om måneden.

Hvis ægtefælle arbejder som medhjælpende ægtefælle, kan der opnås op til kr. 46.000 pr. måned tilsammen.

 1. Tro og love – erklæring

Kompensationsansøgningen afsluttes med, at du skal afgive en tro og love-erklæring (hvorfor vi som revisorer ikke kan ansøge kompensation på dine vegne i portalen).

Vi anbefaler, at du læser Virksomhedsguidens ansøgningsvejledning, inden du går i gang.

Hent ansøgningsvejledningen for selvstændige her.

Hent ansøgningsvejledningen for enkeltmandsvirksomheder her.

Efter Corona-krisen

Senest den 8. december 2020 skal faktisk omsætningstab indberettes til Erhvervsstyrelsen. Hvis man har modtaget kompensation, som det viser sig, at man ikke var berettiget til, skal denne tilbagebetales inklusive renter. Hvis du har modtaget for lidt i kompensation, efterbetales denne.

Hvorvidt der pålægges krav om revisorgennemgang af godkendt revisor afgøres af Erhvervsstyrelsen.

 

Øvrige vigtige oplysninger

Begrebet selvstændig i denne sammenhæng også omfatter hovedaktionærer, så længe virksomheden opfylder de øvrige krav til ordningen. Virksomhedsform er således underordnet.

-Kravet om, at man skal eje mindst 25 pct. af virksomheden betyder, at en virksomhed med 5 eller flere ejere ikke (alle) er omfattet af denne hjælpepakke. For fx en 10 pct. aktionær må overvejes, om denne reelt er at betragte som lønmodtager.

-Man er at betragte som lønmodtager, når man

-er under instruktion om hvorledes arbejde udføres

-ikke selv bestemmer sin arbejdstid, og der føres kontrol med ens arbejd

-ikke er en del virksomhedens ledelse

-udfører arbejde i firmaets navn og risiko

har ret til opsigelsesvarsel

 

Særligt om moms

-Vær opmærksom på, at myndighederne anvender indberettede momstal for at forholde sig til, hvorvidt indrapporteret omsætning i ansøgninger om kompensation efter hjælpepakker virker sandsynlig. Hvis ikke hele ens omsætning er momsbelagt, har man f.eks. splitmoms eller momsfritaget omsætning, bør man vedhæfte en redegørelse for, hvorledes ens omsætning sammensætter sig. Tilsvarende gør sig gældende for de lønsumsafgiftspligtige virksomheder.

Den indbyrdes sammenhæng mellem kompensationsordningerne

Hvis man har såvel virksomhed som B-indkomst, må man vælge mellem hvilken af de to ordninger for henholdsvis selvstændige og freelancere, man vil ansøge, da man ikke kan vælge begge muligheder.

Arbejder du deltid i din virksomhed kan du stadig få kompensation for tabt omsætning, hvis øvrige krav er opfyldte, og i øvrigt samtidigt være hjemsendt på lønkompensation for så vidt angår dit ansættelsesforhold.

Virksomhedens ansatte er omfattet af mulighederne for hjemsendelse, hvor du som arbejdsgiver modtager delvis kompensation efter hjælpepakken for ansatte.

Vi står naturligvis klar til at rådgive dig om, hvordan du bedst forbereder ansøgningen om kompensation for tabt omsætning og efterfølgende den lovkrævede dokumentation.

 

Kompensationsordningen for freelancere uden CVR-nummer

Som freelancer kan du nu få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af covid-19. Du kan ansøge på www.virksomhedsguiden.dk senest den 30. juni 2020, og der skal søges for den fulde periode fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Du skal være CPR-registreret pr. 9. marts 2020 for at være omfattet af hjælpepakken.

Derudover skal du opfylde følgende krav:

 • Du har en gennemsnitlig B-indkomst på mindst kr. 10.000 månedligt, kr. 120.000 for året (opgøres som gennemsnit pr. måned for perioden 1. marts 2019 – 29. februar 2020)
 • Der forventes et tab i B-indkomst grundet covid-19 på over 30 pct. i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, og tabet i B-indkomst er ikke selvforskyldt
 • Du forventer ikke en personlig indkomst på over kr. 800.000 for 2020

Sådan søger du om kompensation

Du ansøger med dit NemID på www.virksomhedsguiden.dk

 1. Tjek din B-indkomst hos skat.dk

Når der ansøges på portalen, bør man sikre, at de oplyste B-indkomster hos SKAT er korrekt, så der ikke anvendes et forkert beregningsgrundlag.

Hvis 2019 er et atypisk år, fx pga. barsel, længerevarende sygdom eller man startede op i 2019 som freelancer, kan man redegøre for, at B-indkomst for 2019 ikke er retvisende for 2020, og vedhæfte dette som pdf, fx hvis det forklarer en B-indkomst på under kr. 120.000 for året 2019.

 1. Angiv en referenceperiode

Herefter skal der angives en referenceperiode, der for de fleste formentligt vil være 1. april – 30. juni 2019, med mindre ens indtægt i den periode fx var påvirket af barsel eller længerevarende sygdom og vedhæfte dokumentation for omsætning som pdf.

 1. Forventet B-indkomst

Dernæst skal redegøres for forventede B-indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 som følge af covid-19.

 1. Beregning af dit omsætningtab

Portalen vil herefter beregne dit forventede omsætningstab, og du modtager 75 pct. i kompensation, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned

 1. Tro og Love- erklæring

Kompensationsansøgningen afsluttes med, at du skal afgive en tro og love-erklæring (hvorfor vi som revisor ikke kan ansøge kompensation på dine vegne i portalen).

Vi anbefaler, at du læser Virksomhedsguidens vejledning til ansøgningsproceduren, inden du går i gang.

Hent vejledningen her.

Efter Corona-krisen

Senest den 8. december 2020 skal faktisk tab i B-indkomst indberettes til Erhvervsstyrelsen. Hvis man har modtaget kompensation, som det viser sig, at man ikke var berettiget til, skal denne tilbagebetales med renter. Hvis du har modtaget for lidt i kompensation, efterbetales denne.

Hvorvidt der pålægges krav om revisorgennemgang af godkendt revisor afgøres af Erhvervsstyrelsen.

Vi står naturligvis klar til at rådgive dig om, hvordan du bedst forbereder ansøgningen om kompensation for tabt omsætning og efterfølgende den lovkrævede dokumentation.