ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Hovedaktionærers nye selvangivelseskrav

Hvis du er hovedaktionær i et selskab, (dvs. du har mere end 50 pct. af aktierne eller stemmerne) er du fra og med 2019 pålagt nye selvangivelseskrav. Du skal nu indsende oplysninger om kontrollerede transaktioner til SKAT. Glemmer du at gøre det, er selvangivelsen ikke fuldstændig.

Hvad er kontrollerede transaktioner?

Kontrollerede transaktioner er i bund og grund alle transaktioner, du som hovedaktionær har fortaget mellem dig selv og selskabet. Det kan f.eks. være renter på mellemregningskonto, køb og salg af aktiver, husleje, når selskabet bor i ejendom ejet af hovedaktionæren m.v. Løn og udbytte er dog undtaget indberetning som kontrolleret transaktion.

Sådan gør du

Oplysningerne indsendes via SKATs blanket 05.021, der skal indsendes digitalt via TastSelv Borger (vælg Kontakt -> Skriv til os -> Indsend/indberet til os -> Oplysninger om kontrollerede transaktioner).

I år er indberetningsfristen udsat til 1. september 2020 grundet Coronakrisen. Næste år vil fristen følge den sædvanlige selvangivelsesfrist, altså 1. maj/1. juli.

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten, så er du velkommen til at tage fat i din revisor hos Christensen Kjærulff.