ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Husk at gennemgå din årsopgørelse

Fra den 9. marts kan du sammen med ca. 4,6 millioner andre danskere via TastSelv se din årsopgørelse for 2019 på skat.dk.

SKAT indhenter automatisk oplysninger fra din arbejdsgiver, bank, realkreditinstitut, fagforening og A-kasse. Oplysningerne er fortrykt på årsopgørelsen, men det er dit eget ansvar at sikre, at alle oplysninger er med, og at de indhentede oplysninger er korrekte.

Det er muligt at ændre i de indberettede oplysninger frem til den 1. maj 2020, hvorefter du vil modtage en ny årsopgørelse.

Du skal være opmærksom på indtægter og fradrag fra bl.a. nedenstående ”kilder” i forhold til behov for rettelser:

  • Håndværkerfradrag og servicefradrag
  • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
  • Aktier og andre værdipapirer
  • Indtægter fra deleøkonomi (udlejning af bolig, bil etc.)
  • Børnebidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Kost og logi
  • Dobbelt husførelse
  • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.
  • Fradrag på privat gæld

Hvis ikke du har ændringer til årsopgørelsen og har overskydende skat til gode, vil beløbet – hvis dette udgør under 100.000 kr. – blive udbetalt til din NemKonto fra den 3. april 2020.

Hvis nu du har restskat, kan denne betales frem til den 1. juli 2020 inklusive et tillæg på 2,0 % regnet fra 1. januar 2020 og frem til betalingsdatoen.

Hvis restskatten ikke betales senest den 1. juli 2020, vil en restskat på op til 21.320 kr. inklusive et fast tillæg på 4,0% blive indregnet i skatten for 2020. Den del af restskatten der overstiger 21.320 kr., opkræves inklusive procenttillæg i 3 rater i august, september og oktober 2020 (før var det i september til november, at restskat blev opkrævet).

Er du selvstændig erhvervsdrivende, eller udlejer f.eks. en forældrebolig, skal du indsende en udvidet selvangivelse. Denne omfatter både de private og virksomhedens skattepligtige indkomster og fradrag.

Du skal selv sørge for at selvangive senest den 1. juli 2020, hvorefter man vil modtage en årsopgørelse.

Hvis du har spørgsmål til din årsopgørelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf: 33301515