ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Justeringer og udvidelse af hjælpepakkerne

Regeringen meldte ud d. 18. april, at der er indgået en aftale om justering og udvidelse af hjælpepakkerne for at hjælpe dansk erhvervsliv gennem Corona-situationen. Aftalen består bl.a. af en forlængelse og udvidelse af kompensationsordningen for faste omkostninger samt en ny kompensationsordning til freelancere med både A- og B-indkomst.

 

Kompensation for faste omkostninger

De nye justeringer vil bl.a. medføre større fleksibilitet, så hjælpepakken kan nå ud til flere virksomheder, samtidig med at det vil være muligt at få mere i støtte og for en længere periode.

Ændringerne består af:

-en forlængelse med 1 måned, så den nu løber fra 9. marts til 8. juli 2020 (der skal i øvrigt søges særskilt for den forlængede periode 9. juni – 8. juli 2020)

-kravet til omsætningsnedgangen er nu 35 pct. (før 40 pct.)

-nu kræves kun kr. 12.500 i faste omkostninger for 3 måneders perioden (før kr. 25.000)

-de store virksomheder kan få kompensation op til 110 mio. kr. for hele perioden inkl. forlængelsen (før mio. kr. 60)

-virksomheder der modtager mere end mio. kr. 60 i kompensation, må ikke udbetale udbytte i 2020 eller 2021, herunder foretage aktietilbagekøb, medmindre de senere beslutter sig for at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr.

-virksomheder med underskud grundet særlige omstændigheder kan opgøre efter en anden referenceperiode (før resultat for 2019 eller resultatopgørelsen i seneste aflagte skæve regnskabsår). Denne del afventer ny statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen

 

Kompensation til selvstændige og freelancere med B-indkomst

Ændringerne består af:

-en forlængelse med 1 måned, så den nu løber fra 9. marts til 8. juli 2020

-ordningen gælder nu for virksomheder med max. 25 ansatte (før 10)

-kompensationen øges til 90 pct. af omsætnings- og/eller B-indkomsttabet, men stadig max. 23.000 kr. om måneden

-kompensationen øges til 100 pct. for dem, der har fået forbud om at holde åbent

 

Ny hjælpepakke til freelancere med såvel A- som B-indkomst

Med den nye hjælpepakke kan freelancere med både A- og B-indkomst, der oplever fald i indkomsten som følge af Covid-19, søge kompensation.

Hovedpunkterne i ordningen

-hvis man forventer et indkomsttab på mindst 30 pct., kan man få op til 90 pct. kompenseret, dog maksimalt kr. 20.000 om måneden

-der sammenlignes med den tilsvarende periode året før, og man skal have haft en indkomst på mindst kr. 5.000 i B-indkomst og maksimalt kr. 20.000 i A-indkomst pr. måned

-beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct.

-både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats

-man må ikke være berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser

Ansøgningsplatformen er endnu ikke åben, men vil foregå via Virksomhedsguiden.dk.

 

Udskydelse af betalingsfrister for sundhedssektoren m.fl. for lønsumsafgift:

Dem, der afregner lønsumsafgift efter metode 4 (sundhedssektoren, persontransport, dem der sælger momsfri undervisning, kultur og sport samt i øvrigt tillige bedemænd) får forlænget kredittid på 2. og 3. kvartals lønsumsafgift således:

-2. kvartal 2020, betalingsfrist forlænges med 1½ måned

-3. kvartal 2020, betalingsfrist forlænges med 1 måned.

 

Andre justeringer og ændringer

Aftalen indebærer også ændringer af muligheden for skattekredit for udviklingsomkostninger, garantiregler, kapitalgrundlaget for Vækstfonden, reglerne om eksportrammer, dagpenge, G-dage m.v.

Læs mere i Finansministeriets faktaark.

 

Har du spørgsmål til ændringerne? Ring til os på 33301515, så guider vi dig gennem de forskellige justeringer og drøfter, hvad ændringerne betyder for netop dig.

Se vores online brochure for en oversigt over de vigtigste hjælpepakker og tiltag.