ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Konvertible obligationer kan ende med at udløse en skatteregning

Som følge af en lovændring vil konvertible obligationer medføre færre skattemæssige fordele og kan endda udløse en (midlertidig) skatteregning for aktionæren.

Konvertible obligationer

Konvertible obligationer kan sidestilles med et gældsbrev, hvor aktionæren udlåner penge til sit selskab. Dog til forskel fra et almindeligt gældsbrev kan aktionæren vælge at konvertere lånet til aktier/anparter i selskabet.

Udstedelsen af konvertible obligationer har tidligere kunne være fordelagtigt for aktionærer. Aktionæren kunne vide sig sikker på, at pengelånet principielt blev tilbagebetalt, enten som tilbagebetaling af lånet hvis det gik selskabet godt, eller ved konvertering til nominel værdi i det mindste få et skattefradrag for tab på aktierne, hvis selskabet senere måtte lukke med tab.

Lovændringen

Der er nu kommet nye regler, som trådte i kraft 1. januar 2020.

Fremover skal i stedet for nominelle værdier anvendes handelsværdier på indfrielsestidspunktet. Dette betyder, at hvis det går et selskab godt, og det er steget i værdi, får anskaffelsessummen på den konvertible obligation en lavere procentandel end i den oprindelige finansiering.

Eksempel:

Udgangspunkt er, at aktieselskab ved opstart skal finansieres med t.kr. 1.000, hvor aktionær vælger at lade de t.kr. 400 tegne som aktier, og de resterende t.kr. 600 som en konvertibel obligation. Ved indfrielsestidspunktet er selskabet steget i værdi til t.kr. 1.400.

Som det fremgår, vil aktionæren ved indfrielse af sit lån nu blive beskattet med t.kr. 300. De resterende t.kr. 300 der vedrører den oprindelige finansiering, er i stedet overført som tillæg til anskaffelsessum på aktierne.

Afslutning

Lovændringen sker desværre med tilbagevirkende kraft, hvorfor alle med konvertible obligationer kan blive ramt. Tal derfor med din revisor, før du udløser de konvertible obligationer.

 

Eksempel for brugere af  Internet Explorer

Gamle regler:
Nye regler:
Nom. beløb
Fordeling
Handelsværdi
%-andel
Fordeling
Aktier
400.000
400.000
1.400.000
70%
700.000
Konvertibel obligation
600.000
600.000
600.000
30%
300.000
1)
1.000.000
1.000.000
2.000.000
100%
1.000.000

1) Beregnes som 30 % af kr. 1 mio.