ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Lønkompensation for tvangslukkede- og hårdt ramte virksomheder

Arbejdsmarkedets parter har som forventet besluttet at genåbne lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder, og har derudover oprettet en ny ordning for de virksomheder, der er hårdt ramt af de nyeste restriktioner. Bekendtgørelser herom med præcise regler er ved at blive skrevet. Vi har nedenfor beskrevet, hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Tvangslukkede virksomheder:

Så længe der er forbud mod at holde åbent (natklubber m.fl.), og virksomhederne ikke har nogen omsætning, kan de hjemsende deres personale og få lønkompensation.

De hårdtramte virksomheder:

Ordningen gælder indtil videre for perioden 10. december 2021 til 15. januar 2022, og mindst 30% af medarbejderne skal hjemsendes.

Idet lovgrundlaget for nuværende restriktioner indtil videre løber frem til 28. februar 2022, vil perioden for lønkompensation givet blive forlænget, hvis restriktioner forlænges ud over starten af januar (der er allerede aftalt, at ordningen for lønkompensation skal genovervejes den 10. januar 2022).

Fælles for de to ordninger:

  • Der fratrækkes 3 dages kompensation som følge af juleferie.
  • Aftalt ferie inden den 10. december 2021 skal afholdes uændret.
  • Hjemsendte folk må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen.
  • Virksomheden må ikke varsle fyringer under perioden med hjemsendelse.
  • 75% af lønnen til funktionærer kompenseres, og 90% for ikke funktionærers løn, dog i begge tilfælde maksimeret til kr. 30.000 pr. medarbejder pr. måned.
  • Der kan nu søges på p-enheder (eksempelvis et selskab med forskellige virksomheder indeholdt, der hver har eget p-nummer), hvor p-enheden skal opfylde ovenstående krav.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på 33301515, hvis du har spørgsmål.