ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Ny hjælpepakke – en likviditetsindsprøjtning til små og mellemstore virksomheder

I sidste uge introducerede Regeringen den første hjælpepakke til danske virksomheder, og den indeholdt udskydelser af betalingsfrister, heriblandt udskydelse af betaling af AM-bidrag og A-skat. Derudover fik store virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. mulighed for udskydelse af momsbetalingen. I mandags præsenterede Regeringen nu yderligere tiltag, der er målrettet små og mellemstore virksomheder, som oplever negative, økonomiske konsekvenser pga. Corona-krisen.

De nye tiltag blev vedtaget i Folketinget i går (d. 17. marts) og angår en midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for momsbetalingen og B-skat, og ifølge Regeringen skal de lempede betalingsvilkår styrke likviditeten i små og mellemstore virksomheder med 40 mia. kroner.

 

Udskydelser af momsfrister – hvad indebærer tiltaget mere konkret?

Med det nye tiltag udskyder man momsbetalingen ved at sammenlægge to afgiftsperioder, sådan at små virksomheder først skal betale moms i marts 2021, mens mellemstore virksomheder skal betale den 1. september i år.

Ved at angive efter afgiftsperiodens udløb, vil virksomheder få negativ moms udbetalt som normalt.

 

Hjælp til selvstændigt erhvervsdrivende

Et andet tiltag i den nye hjælpepakke vil give selvstændigt erhvervsdrivende en positiv virkning. Her er der tale om udskydelse af betalingsfristen for B-skat. Denne udskydelse kommer helt konkret til at betyde, at fristen den 20. april rykkes til den 20. juni, mens fristen for 20. maj udskydes til den 20. december. På denne måde vil man i månederne april og maj være helt fri for at betale B-skat.

Derudover har selvstændigt erhvervsdrivende muligheden for at nedjustere det forventede overskud, sådan at opkrævning af B-skatter bliver lavere. Dette skal gøres via TastSelv på Skattestyrelsens hjemmeside.

 

Forhøjelse på skattekontoen

Det sidste led i pågældende hjælpepakke er en midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. I øjeblikket er dette beløb 200.000 kr., og med det nye tiltag kan det forhøjes til 10 mio. kr.

 

Følgende udskydelser af betalingsfrister blev også vedtaget:

Udskydelse af AM-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder:

Indbetaling af am-bidrag og A-skat

-Fristen 11. maj rykkes til 10. september

-Fristen 10. juni rykkes til 12. oktober

-Fristen 10. juli rykkes til 10. november

 

Betalingsfristen for Am-bidrag og A-skat for store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

Fristen 30. april rykkes til 31. august

Fristen 29. maj rykkes til 30. september

Fristen 30. juni rykkes til 30. oktober

 

Frivillig indbetaling af acontoskat

Hvis et selskab har en forventning om, at indkomsten for 2020 kommer til at afvige væsentlig fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte Skattestyrelsen

Få mere information om udskydelse af frister på www.skat.dk/corona

 

Flere hjælpepakker på vej

Regeringen har varslet flere hjælpepakker, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder, heriblandt selvstændigt erhvervsdrivende, gennem corona-krisen. Vi hos Christensen Kjærulff følger nøje med i udviklinger og vil i den kommende tid fortsat holde dig opdateret om de nyeste tiltag. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte din revisor, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du har brug for rådgivning.