ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Ny kompensationsordning for faste omkostninger

Folketinget har indgået en aftale om udfasning af Covid-19 hjælpepakkerne og har valgt at erstatte dem med en genopretningspakke. Genopretningspakken består bl.a. af en ny kompensationsordning for faste omkostninger. Der er tale om en målrettet ordning, der skal holde hånden under de virksomheder, der fortsat er omfattet af Covid-19-relaterede restriktioner.

Bekendtgørelserne for ordningen kendes endnu ikke, men vi har lavet en oversigt over hovedpunkterne nedenfor.

Hvad er nyt?

Den nye kompensationsordning minder meget om den nuværende ordning for faste omkostninger, men henvender sig til de virksomheder, der er omfattet af:

  • Forbud mod at holde åbent
  • Forbud mod at holde åbent ophæves fra d. 8. juni 2020 og frem
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensationsperioden

Ordningen kommer til at gælde fra d. 9. juli 2020 til og med d. 31. august 2020.

Hvis man som virksomhed har været ramt af forbud, der blev ophævet d. 8 juni, vil man kun kunne få kompensation fra 9. juli 2020 til og med 8. august 2020.

Hvor meget kan man få i kompensation?

Kompensationsbeløbet ligger mellem 25-80% og afhænger af virksomhedens omsætningstab. De virksomheder, der er omfattet af forbud om at holde åbent, kan få op til 100 pct. i kompensation, hvis der ikke har været nogen omsætning i perioden.

Krav og betingelser

Betingelserne for at få støtte under den nye ordning afviger fra den nuværende ordning, idet virksomheden nu kun skal have minimum faste omkostninger på 8.000 kr. (nu 12.500).

Hvis man som virksomhed har været ramt af forbud, der blev ophævet d. 8 juni, skal det kunne dokumenteres, at virksomheden har faste omkostninger på minimum 4.000 kr. i perioden 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.

Øvrige betingelser

  • Virksomheden skal have et omsætningstab på minimum 35 pct.
  • Virksomheden skal være registreret i CVR senest d. 9 marts 2020
  • For at ansøge skal man vedhæfte en revisorerklæring fra godkendt, uafhængig revisor.

Som nævnt, så er bekendtgørelserne for ordningen stadigvæk ukendte, og derfor er det muligt, at det ovenstående ændres eller justeres. Vi holder jer naturligvis opdateret, så snart der kommer oplysninger fra myndighederne.

Læs mere om de øvrige hjælpepakker i vores online brochure, og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til ovenstående.