ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Ny kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.

I takt med at ordningerne for selvstændige og freelancere bliver afviklet d. 8. august, er der oprettet en ny ordning, der er målrettet de selvstændige og kunstnere, der normalt tjener deres penge i forbindelse med sommerens festivaler og arrangementer.

Ordningen bygger på de samme principper, som den nuværende ordning for selvstændige, men kompensationen er højere og afgrænset til sæsonbetonede selvstændige og kunstnere, hvis omsætning er reduceret væsentligt pga. forsamlingsforbuddet på over 500 personer.

Man kan søge ordningen enten for perioden fra og med 1. maj frem til og med 31. juli eller fra og med 2. juni til og med den 31. august.

Bemærk, at bekendtgørelserne for ordningen stadigvæk er ukendte, men nedenfor har vi lavet en oversigt over ordningens hovedpunkter. Vi opdaterer, så snart vi kender bekendtgørelserne.

 

Hvem kan kommer under ordningen?

Overordnet er det de samme grupper, der er omfattet af de nuværende ordninger for selvstændige, der kan komme under ordningen. Dvs. selvstændige, freelancere og kombinatører med A- og B-indkomst samt kunsterne. Dog er den afgrænset til sæsonbetonede selvstændige og kunstnere, hvis omsætning er reduceret pga. forsamlingsforbuddet på over 500 personer.

 

Hvor meget kan man få i kompensation?

Dem, der er omfattet af ordningen kan få dækket op til 90 pct. af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 37.000 kr. om måneden i en tremåneders periode, dvs. i alt 111.000 kr. Dermed er hjælpepakken for de sæsonberørte forøget med op til 14.000 pr. måned, idet de før kun kunne få maksimalt 23.000 kr. om måneden.

 

For at modtage kompensation skal man:

  • Dokumentere en omsætningsnedgang på mindst. 50 pct. i forhold til referenceperioden som følge af aflyste arrangementer grundet COVID-19 (i den nuværende hjælpepakke for selvstændige er kravet 30 pct. omsætningsnedgang)
  • Dokumentere, at omsætningen for de 3 måneder ligger mindst 50 pct. højere end for årets øvrige måneder

Derudover er det et krav, at den arrangør, der skulle have modtaget ydelsen af de sæsonafhængige, har opnået kompensation efter arrangørhjælpepakken (af nogle også kaldet festivalpakken).

Hvis du allerede har søgt kompensation efter den nuværende hjælpepakke for selvstændig (de op til t.kr. 23 pr. måned) for perioden 1. maj – 31. juli 2020 eller 1. juni – 31. august 2020 modregnes kompensationen i den sæsonbetonede hjælpepakke.

Læs mere om de øvrige hjælpepakker i vores online brochure, og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til ovenstående.