ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Ny tilskudpulje til digital rådgivning

Erhvervsstyrelsen har oprettet en ny tilskudspulje under smv:digital på 12,7 mio. kr.

Du kan som noget nyt søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling af din virksomhed. Tilskudspuljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet.

Du kan enten søge om et potentialeafklaringsforløb, hvor tilskuddet bl.a. bruges til at identificere virksomhedens digitale muligheder, eller et implementeringsforløb, der har til formål at hjælpe dig med at høste gevinsterne ved ny teknologi.

Læs mere om de to forløb her.

Hvem kan søge:

Erhvervsstyrelsen understreger, at du kun kan søge tilskud til projekter, der har teknologisk nyhedsværdi eller tilfører ny viden til virksomheden. Der stilles også krav om egen medfinansiering på 50 pct.

Derudover skal din virksomhed leve op til følgende krav:

  • ​Er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV-status)
  • Har minimum 5 fuldtidsansatte og har dansk CVR-nr.
  • Afsat ressourcer til at implementere ny teknologi i virksomheden
  • Har vækstambitioner og ønske om at forbedre virksomhedens produktivitet

Ansøgningsprocessen:

Ansøgninger kan sendes til og med den 10. juni.

Du søger her.