ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Nye retningslinjer for kompensationsordningen for faste omkostninger

Der har længe været tvivl om, hvordan virksomheder med ændringer i virksomhedens forhold, skal forholde sig i forbindelse med ansøgningen om kompensation for faste omkostninger. Nu har Erhvervsstyrelsen udsendt en vejledning, der er relevant for de virksomheder, der har handlet aktivitet, fusioneret eller spaltet 1. april 2019 eller senere.

Nedenfor har vi lavet et overblik over, hvad der gælder for hvilke forhold.

Med koncerninternt menes, at det er de samme, der har kontrol over virksomhederne før og efter transaktionen.

 

Når der handles aktivitet mellem CVR-enheder

Aktivitet handles mellem uafhængige parter i perioden 1. april 2019 til 8. juli 2020

-Købende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Købende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Aktivitet handles koncerninternt i perioden 1. april 2019 til og med 9. marts 2020

-Købende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Købende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Aktivitet handles koncerninternt i perioden efter den 9. marts 2020

-Sælgende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Sælgende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Når der sker fusioner mellem CVR-enheder

Fusion sker mellem uafhængige parter i perioden 1. april 2019 til 8. juli 2020

-Fortsættende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Fortsættende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Fusion sker koncerninternt i perioden 1. april 2019 til og med 9. marts 2020

-Fortsættende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Fortsættende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

 Fusion sker koncerninternt i perioden efter den 9. marts 2020

-Ophørende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Ophørende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Når der sker spaltning i en CVR-virksomhed

Spaltning sker mellem uafhængige parter i perioden 1. april 2019 til 8. juli 2020

-Modtagende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Modtagende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Spaltning sker koncerninternt i perioden 1. april 2019 til og med 9. marts 2020

-Modtagende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Modtagende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Spaltning sker koncerninternt i perioden efter den 9. marts 2020

-Afgivende virksomhed medregner omsætning i reference- og kompensationsperioden

-Afgivende virksomhed medregner omkostninger i reference- og kompensationsperioden

 

Uddybende vejledning forventes at komme ganske snart fra Erhvervsstyrelsen, herunder hvorledes der skal forholdes med kravet om, at virksomhed skal være stiftet før 9. marts 2020 for at kunne søge hjælpepakken.

Kontakt endelig din revisor, hvis du har behov for nærmere information.

Se vores online brochure for en oversigt over de vigtigste hjælpepakker og tiltag.