ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Regeringens hjælpepakke til erhvervslivet

Coronavirus-krisen har allerede haft store konsekvenser for den globale verdensøkonomi, og siden den voldsomme stigning i antallet af smittede i Danmark, kan mange danske virksomheder for alvor mærke, at krisen begynder at banke på dørene.

Regeringen har vedtaget initiativer, som skal søge at hjælpe danske virksomheder gennem økonomiske vanskeligheder, blandt andet ved at udskyde diverse betalingsfrister. I går (d. 12. marts) annoncerede Regeringen derudover yderligere hjælp til de virksomheder, som vurderes at blive hårdest ramt af coronakrisen.

Det vides endnu ikke, hvordan den endelig hjælpepakke ser ud, da den stadig er under udvikling, men vi hos Christensen Kjærulff følger udviklingen nøje. Indtil videre skal du være opmærksom på nedestående tiltag og ordninger.

 

Følgende frister udskydes for små og mellemstore virksomheder:

Indbetaling af am-bidrag og A-skat

-Fristen 11. maj rykkes til 10. september

-Fristen 10. juni rykkes til 12. oktober

-Firsten 10. juli rykkes til 10. november

 

Sådan udskydes betalingsfristen for am-bidrag og A-skat for store virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. kr.

Fristen 30. april rykkes til 31. august

Fristen 29. maj rykkes til 30. september

Fristen 30. juni rykkes til 30. oktober

 

Frivillig indbetaling af acontoskat

Hvis et selskab har en forventning om, at indkomsten for 2020 kommer til at afvige væsentlig fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte Skattestyrelsen.

 

Udskydelse af betalingsfristen for moms:

Indtil videre omfatter udskydelsen kun store virksomheder, med en omsætning på over 50 mio. kr.

Fristen 27. april rykkes til 25. maj

Fristen 25. maj rykkes til 25. juni

Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

Få mere information om udskydelse af frister på www.skat.dk/corona

 

Nye tiltag på vej

Ifølge Finans- og Erhvervsministeriet arbejdes der i øjeblikket på at iværksætte følgende initiativer:

-Refusion fra dag ét en medarbejder bliver smittet med COVID-19 eller kommer i karantæne

Arbejdsgiverperioden skal ifølge Regeringens initiativ suspenderes, hvilket betyder at arbejdsgiveren ikke skal hæfte for de første 30 sygedage, hvis ens medarbejder rammes af COVID-19.

-Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Denne ordning skal give bankerne og pengeinstitutter bedre mulighed for at låne penge ud til kriseramte virksomheder.

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Denne ordning skal være med til at forebygge, at virksomheder bliver nødt til afskedige at deres ansatte, men i stedet vil få mulighed for at sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode. I denne periode har medarbejderne med den nye ordning ret til supplerende dagpenge.

-Kompensation til rejse- og underholdningsbranchen m.v.

Derudover arbejdes på en hjælpepakke til blandt andet rejse- og underholdningsbranchen, regler for garantiprovisioner m.v., men dette er endnu ikke udmøntet i konkrete forslag.

 

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os på 33301515, hvis du har spørgsmål til det ovenstående.