ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Regeringens støtteordning til danske virksomheder

Den 15. marts præsenterede Regeringen en støtteordning, der skal komme fyringstruede medarbejdere til gode. Ordningen gælder lønmodtagere i de private virksomheder, der på grund af COVID-19 er hårdest ramt af økonomisk nedgang.

Det er foreløbig tale om en midlertidig kompensationsordning, der vil gælde fra d. 9. marts til 9. juni 2020.

 

Er din virksomhed omfattet af ordningen?

Ordningen gælder indtil videre virksomheder, der står overfor at skulle afskedige:

-mindst 30 pct. af sine ansatte, eller

-mere end 50 ansatte.

 

Hvordan ser hjælpepakken ud?

Hvis de pågældende virksomheder fravælger at varsle fyringer, får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 % for månedsansatte og 90 % for timeansatte af medarbejderens løn. – Det maksimale beløb for fuldtidsansatte er 23.000 kr. pr. måneden, og 26.000 kr. for timelønnede pr. måned.

 

Andre forudsætninger for at anvende kompensationsordningen

-De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde under kompensationsperioden

-Din virksomhed skal fortsat udbetale fuld løn til de hjemsendte medarbejdere

-I kompensationsperioden må din virksomhed ikke afskedige medarbejdere pga. økonomiske årsager

-Den pågældende medarbejder, som der søges kompensation til, skal bruge 5 ferie- eller afspadseringsdage i kompensationsperioden. Hvis vedkommende ikke har ferie eller afspadsering til gode, skal han eller hun holde fri i 5 dage uden løn. I disse fem dage modtager virksomheden ikke kompensation.

 

Ansøgning og udbetaling:

I første omgang vil lønkompensation blive udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysninger om hjemsendte medarbejdere, der ellers skulle have været afskediget som følge af COVID-19. Der ansøges hos Erhvervsstyrelsen, og i ansøgningen skal ligeledes angives og begrundes den forventede periode for arbejdsmangel, dog pt. maksimalt de 3 måneder, ordningen indtil videre gælder.

Efterfølgende skal der med hjælp af revisor dokumenteres, at der har været hjemsendt medarbejdere i den berørte periode. Er der en faglig repræsentant i firmaet, skal denne ligeledes attestere, at de pågældende har været hjemsendt. Hvorledes dokumentationen mere præcist skal foreligge, er der endnu ikke retningslinjer for.

Hvis du vil benytte dig af kompensationsordningen skal du søge på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage ansøgninger fra medio uge 13 (næste uge), og satser på at kunne udbetale kompensation med start i uge 14.

 

Regnskabsmæssige konsekvenser af COVID-19:

Der er en række regnskabsmæssige konsekvenser af den igangværende epidemi. Vi vil beskrive disse i en særskilt orienteringsskrivelse inden for kort tid.

 

Andre tiltag

Regeringens hjælpepakker til erhvervslivet er endnu ikke færdigformede, og vi holder nøje øje med udvikling. Din revisor hos Christensen Kjærulff står som sædvanlig til rådighed som din sparringspartner, hvis du har behov for at få drøftet din situation.