ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Revisors indberetningspligt af kapitalejerlån

For at opdage hvidvask har Erhvervsstyrelsen i samarbejde Hvidvasksekretariatet pålagt revisorer indberetningspligt, hvis der konstateres kapitalejerlån og sikkerhedsstillelser. Disse betragtes som potentielle lovovertrædelser, og det gælder uanset beløbsgrænse, og uanset om lånet efterfølgende er tilbagebetalt eller skattemæssigt berigtiget ved udlodning af fordringen.

Om kapitalejerlån generelt:

Erhvervsstyrelsen betegner kapitalejerlån som et lån eller en sikkerhedsstillelse fra et kapitalselskab til:

  • Selskabets kapitalejere (herved både personer og juridiske enheder)
  • Selskabets ledelsesmedlemmer (dvs. medlemmer af direktion, bestyrelse og eventuelle suppleanter og tilsynsråd)
  • Nærtstående personer (ved ægteskab, ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær).

Opdager revisor et kapitalejerlån, er revisor forpligtet til at indberette det til Hvidvasksekretariatet, uanset hvilken erklæringstype revisor afgiver for klienten. Da revisor er omfattet af tavshedspligt, må revisor ikke orientere klienten om indberetningen.

Et kapitalejerlån er ikke nødvendigvis ulovligt. Du skal f.eks. være opmærksom på, hvorvidt et selskabs eventuelle moderselskab lovligt kan have en mellemregning med sit driftsselskab, hvor det er moderselskabet, som skylder pengene.

Du er altid velkommen til at tage fat i din revisor på forhånd for at undgå, at du får etableret et ulovligt lån eller sikkerhedsstillelse.

Læs mere om revisors indberetningspligt her