ck_hero_image ck_hero_image

Rådgivning

Christensen Kjærulffs mange års erfaring afspejles i det arbejde, vi udfører for vores kunder. Vores kundekreds er bred, og det er vores indsigt i dansk og internationalt erhvervsliv også. Mange af vores partnere har arbejdet med specifikke områder i en lang årrække og kan bistå med højt specialiseret rådgivning i forbindelse med bl.a. generationsskifte, rekonstruktion, insolvens og konkurs samt køb og salg af virksomheder.

Vi vil i vores rådgivning altid tage udgangspunkt i din situation, og vi bruger meget tid og energi på at spørge ind til dine forhold, så vi kan yde den bedst kvalificerede rådgivning.

Vores tilgang er proaktiv, og vi tør stille de kritiske og svære spørgsmål. Det tør vi, fordi vi engagerer os i dig og din virksomhed.

Da det ofte er kompliceret viden, er det vigtigt for os at præsentere stoffet for dig på en let forståelig og pædagogisk måde, så du får så meget ud af vores samarbejde som muligt.

Klik på de forskellige rådgivningsydelser, som vi tilbyder og få indblik i, hvordan vi kan hjælpe dig, og hvem du skal kontakte.

 • Køb og salg af virksomhed og due diligence

  Med udgangspunkt i erfaringer fra vores rådgivning i mere end 250 gennemførte køb eller salg af små og mellemstore virksomheder, har vi igennem årene opbygget en struktureret proces, hvor vi assisterer dig fra de indledende overvejelser til den endelige handel.

  Vi bistår således med værdiansættelse og finansiel- og skattemæssig due diligence. Vi rådgiver naturligvis også i salgsmodningsprocessen om bl.a. tilpasning af selskabsstruktur, skattemæssige forhold, økonomiske rapporteringer og målinger, tilrettelæggelse af datagrundlag og udførelse af vendor due diligence, ligesom vi bistår i selve købs- eller salgsprocessen om økonomiske, skattemæssige og finansielle forhold.

  Kontakt Torben Laurentz Wiberg eller Sven-Erik Vejlby for yderligere information.

 • Rekonstruktion, insolvens og konkurs

  Gennem en længere årrække har Christensen Kjærulffs partnere Elan Schapiro og Sten Lauritzen opnået en omfattende erfaring med assistance og rådgivning i forbindelse med rekonstruktion, insolvens og konkurs. Vi har et tæt samarbejde med en række af landets dygtigste advokater inden for området og har de sidste fem år været involveret i hovedparten af de større rekonstruktioner, som er gennemført i Danmark.

  En stor del af arbejdet ved rekonstruktion er at assistere den udpegede rekonstruktør med at tilvejebringe det korrekte billede af virksomhedens mulighed for at overleve, sådan at der kan skabes et beslutningsgrundlag for videreførelse eller afvikling af virksomheden. Når vi arbejder med konkurs, er det ligeledes som assistance til kurator. Opgaven består i denne situation ofte af undersøgelser af eventuelle omstødelige dispositioner og gennemgang af anvendt regnskabspraksis samt skatte- og afgiftsmæssige forhold.

  I vores internationale netværk, Nexia International, sidder der bl.a. en specialistgruppe med særlige kompetencer indenfor omstrukturering, rekonstruktion og insolvens (TRI), og det betyder kort sagt, at vi konstant er opdateret på det seneste nye inden for feltet. Det kan du læse meget mere om her.

  Udover at arbejde med området underviser Elan Schapiro og Sten Lauritzen også revisorer og advokater.

  Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Elan Schapiro.

 • Fast ejendom

  Køb og salg af fast ejendom er kompliceret. Vi har mange kunder, som ejer ejendomme i privat regi, i enkeltmandsvirksomheder og i selskaber samt privatpersoner, der har investeret i K/S’er, som ejer fast ejendom. Nogle kunder ejer én ejendom, mens andre ejer større porteføljer af ejendomme. Vi kan rådgive i detaljen på alle disse typer af fast ejendom, både omkring rentabilitet, investeringskalkuler og finansiering samt skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold.

  Hvis du har brug for rådgivning om køb eller salg af fast ejendom, så kontakt Iver Haugsted eller John Mikkelsen.

   

 • Generationsskifte

  Med stor erfaring og ekspertise inden for generationsskifte af virksomheder kan vi bistå og rådgive i forbindelse med planlægning og gennemførelse af et succesfuldt generationsskifte, hvor der tages højde for såvel skatte- og afgiftsmæssige forhold i samspil med de forretningsmæssige, organisatoriske og følelsesmæssige forhold.

  Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Torben Laurentz Wiberg eller Elan Schapiro.

 • Internationale forhold

  Hos Christensen Kjærulff er vi stolte af vores stærke internationale netværk, Nexia International. Vi har mange kunder, som driver virksomhed uden for Danmarks grænser.  Vi rådgiver i forbindelse med salg til udlandet, etablering af filialer eller selskaber, udstationering af medarbejdere i kortere eller længere tid eller køb af udenlandske virksomheder.

  Vi har et stærkt internationalt fokus på vores kunders vegne og deltager derfor aktivt i konferencer og kurser sammen med andre medlemsvirksomheder i Nexia International. Dermed sikrer vi, at netværket ikke bare er et telefonnummer eller en mailadresse til en kontaktperson, men at vi har direkte og personlig kontakt med dygtige rådgivere overalt i verden, som står parat til at hjælpe os og vores kunder.

  Iver Haugsted kan rådgive dig om udenlandske regnskabsmæssige forhold, og Anders Ingemann Hansen og Elan Schapiro kan rådgive dig om internationale skatte- og afgiftsmæssige forhold.

 • Andelsbolig- og ejerforeninger

  Vi servicerer mere end 400 andelsboligforeninger og ejerforeninger. Hovedparten af foreningerne har eksterne administratorer, og vores arbejde med udfærdigelse af regnskaber og andre lovpligtige oplysninger sker i tæt samarbejde med administrator eller foreningens bestyrelse i de selvadministrerende foreninger. Vi har en effektiv proces, som sikrer, at vi leverer materialet på det aftalte tidspunkt, sådan at administratorer kan udsende indkaldelser og regnskaber i behørig tid, inden de årlige generalforsamlinger afholdes.

  Har du brug for nye friske øjne på din forenings regnskab, så kontakt Henrik Wulff Jørgensen eller Brian Hansen.

 • Finansiel rådgivning

  Vækst kræver likviditet og ofte mere end virksomheden eller ejerne kan fremskaffe, derfor er det relevant med rådgivning om fremskaffelse eller placering af likviditeten.

  Den viden, vi har fra vores kunder og netværk, er værdifuld, når vi skal rådgive om finansielle forhold. Med vores brede erfaring inden for små og mellemstore virksomheder har vi mange berøringsflader med den finansielle sektor.

  Har din virksomhed brug for likviditet til fortsat vækst, så rådgiver vi dig gerne. Kontakt Jan M. Jefting eller John Mikkelsen for at drøfte, hvad vi kan gøre for dig.

 • Opstart af virksomhed og rådgivning af iværksættere

  Når en nyetableret virksomhed ser dagens lys, er der mange, som ikke kender de formelle krav, der er forbundet med at drive en virksomhed. Alle vores partnere er erfarne rådgivere, når det gælder opstart af virksomhed herunder valg af virksomhedsform og selskabskonstruktion.

  Vi har meget erfaring med iværksættere, og vi ser det som vores fornemste opgave at sikre dem en god start på livet som selvstændige. En række af vores partnere er aktive rådgivere og sparringspartnere i forskellige iværksættermiljøer, og vi har derfor fingeren på pulsen der, hvor de nye virksomheder opstår.

  Har du brug for rådgivning om opstart af din virksomhed, så kontakt Sven-Erik Vejlby eller Kenneth Iversen.