ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

To nye garantiordninger

Den 23. marts 2020 blev der etableret en ny garantiordning for virksomheder, der har tabt, eller som kommer til at tabe mere end 30 % af deres omsætning på grund af Corona-krisen. Omsætnings­nedgangen måles fra 1. marts 2020 og mindst 14 dage frem.

Der er to ordninger: En for virksomheder under 250 ansatte (SMV´ere) og en for virksomheder over 250 ansatte (store virksomheder). Er man en virksomhed med præcis 250 ansatte formoder vi, at man selv kan vælge hvilken af pakkerne, man nok var tiltænkt at høre ind under. Antal ansatte opgøres ud fra årsværk (ATP-beregningen som det kendes fra årsregnskabets personalenote).

Små og mellemstore virksomheder (SMV’erne)

Ved SMV´ere forstås her, at der som nævnt er under 250 ansatte, men ligeledes, at der højest er en omsætning på 50 mio. Euro (372 mio. kroner) og en balancesum på højest 43 mio. Euro (320 mio. kroner). Overstiger man beløbsgrænserne for omsætning og/eller balancesum, kommer man ned under de store virksomheder.

Ved udlån fra pengeinstitutter, leasingselskaber m.v. (kreditinstitutter) til SMV´erne kan långiver modtage en garanti på 70 % fra Vækstfonden på eventuelle tab på lånet.

Garantien afskrives lineært over 7 år, koster kr. 2.500 i stiftelsesprovision samt 1% årligt af det garanterede beløb.

Garanti opnås via ens kreditinstitut, og man kan således ikke selv søge garanti direkte. Det er alene eget kreditinstitut der kreditvurderer lånesagen, hvor Vækstfonden blot ekspedere garantianmodningen fra kreditinstituttets side.

Der skal være tale om nye lån, og ikke forhøjelse af bestående lån.

Ordningen løber indtil 15. oktober 2020.

Læs mere om garantiordningen for små og mellemstore virksomheder på Vækstfondens hjemmeside.

Store virksomheder

Ved store virksomheder forstås her, at der som nævnt er over 250 ansatte, og/eller med en omsætning på over 50 mio. Euro (372 mio. kroner) og/eller en balancesum på over 43 mio. Euro (320 mio. kroner).

Ved udlån fra pengeinstitutter, leasingselskaber m.v. (kreditinstitutter) til store virksomheder kan långiver modtage en garanti på 70 % fra Vækstfonden på eventuelle tab på lånet.

Vækstfonden kan kun garantere for på belåningstidspunktet kreditværdige store virksomheder (læs: kreditinstitutter kan ikke tørre forventelige tab af på Vækstfonden).

Lånet må ikke overstige:

-Omsætningstabet

-Det dobbelte af virksomhedens lønsum for 2019 (eller seneste skæve regnskabsår)

-25% af samlede omsætning i 2019.

Efter særlige regler kan lånet forhøjes til at dække kommende 12 måneders forventede likviditetsbehov.

Garantien afskrives lineært over 6 år, koster 0,25 % i stiftelsesprovision samt en årlig provision af det garanterede beløb, der fastsættes ud fra virksomhedens kreditrating i kreditinstituttet.

Garanti opnås via ens kreditinstitut, og man kan således ikke selv søge garanti direkte. Det er alene eget kreditinstituttet der kreditvurderer lånesagen, hvor Vækstfonden blot ekspedere garantianmodningen fra bankens side.

Ordningen løber indtil 1. oktober 2020.

Læs videre om garantiordningen for store virksomheder på Vækstfondens hjemmeside.

 

Afsluttende bemærkninger

Står du med en virksomhed der grundet Coronakrisen har brug for nye lån i banken m.v., og opfylder betingelserne, kan du ved henvendelse til kreditinstituttet minde dem om, at de har mulighed for at få 70 % tabsgaranti, hvilket kan fremme kreditinstituttets kreditbehandling.

 

Christensen Kjærulff er naturligvis klar til at assistere, hvis du har behov for en sparringspartner.