ck_hero_image ck_hero_image
Tilbage

Udfasning af lønkompensationsordningen

De virksomheder, der på grund af C-19, har forventet at skulle afskedige 30 pct. eller mere end 50 af sine ansatte, har siden marts måned haft mulighed for at sende sine ansatte hjem med lønkompensation.

I takt med genåbningen af samfundet meldte Erhvervsministeriet ud d. 5. juni, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en gradvis udfasning af lønkompensationsordningen.

Parterne er blevet enige om, at ordningen skal forlænges frem til d. 29 august, så den strækker sig hen over sommeren. Herefter ophører ordningen, dog med undtagelse for de virksomheder, der fortsat er ramt af åbningsforbud. Disse virksomheder kan ifølge Erhvervsministeriet få lønkompensation, så længe de er tvunget lukket.

Det fremgår af Erhvervsministeriets faktaark, at aftalen desuden indebærer et krav om, at de medarbejdere, der er omfattet af ordningen hen over sommeren, afvikler tilbageværende ferie, dog max 15 feriedage. I denne periode modtager virksomheden ikke kompensation.

Bemærk, at det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at ansøge om den forlængede periode. Det fremgår af Virksomhedsguiden.dk, at en ny ansøgningsrunde vil åbne på et senere tidspunkt. Indtil da kan man søge for perioden 8. marts til og med den. 8 juli 2020.

Se vores online brochure for nærmere information om ordningen.

Kontakt endelig din revisor, hvis du har behov for nærmere information.