Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

KarriereStatsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor

Hos os prioriteres uddannelse og udvikling højt - uanset anciennitet, fordi vores faglighed er helt grundlæggende for vores forretning. Vi er passionerede i vores fag, og derfor ønsker vi at understøtte en nysgerrig og opsøgende kultur, der sikrer, at vi altid kan stille skarpt på vores fælles faglighed. Som kollega i Christensen Kjærulff vil du opleve opbakning til at indfri dine ambitioner, fordi vi tager ansvar for os selv og hinanden.

I mere end 75 år har vi været med til at uddanne revisorer, og vi har kolleger på mange uddannelsesniveauer. Som kollega i CK er det dig, der er med til at sætte retningen for din karriere- og uddannelsesrejse. Nogle af vores kolleger drømmer om titlen som statsautoriseret revisor.

Hvad vil det sige at være statsautoriseret revisor?

Hvad vil det sige at være statsautoriseret revisor?

I modsætning til titlen som revisor er det være statsautoriseret revisor er en beskyttet titel, som kun kan opnås ved at tage revisoreksamen, der afholdes af Erhvervsstyrelsen. For at blive statsautoriseret revisor må du gennemgå et længere uddannelsesforløb, som udmunder sig i en skriftlig eksamen samt en mundtlig eksamen.

Med titlen som statsautoriseret revisor følger et stort ansvar, og du får bl.a. mulighed for at kunne revidere børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber og finansielle virksomheder.

Hvordan bliver man statsautoriseret revisor?

Rejsen mod at blive statsautoriseret revisor foregår via SR-akademiet. Her bliver du undervist i forskellige fagområder, der har til formål at forberede dig mod den todelte revisoreksamen. For nyligt har uddannelsen gennemgået en forandring, der gør det mere fleksibelt at være en del af uddannelsesforløbet. Du kan f.eks. sammensætte uddannelsen på den måde, der giver bedst mening for dig og din karriere samt privatliv.

For at blive indstillet til revisoreksamen er der dog nogle krav, du skal opfylde. Du skal have gennemført revisorkandidaten (cand.merc.aud) eller en anden relevant videregående uddannelse inden for økonomi, regnskab og revision. Desuden er der krav om, at du har 1-3 års praktisk erfaring fra et godkendt revisionsfirma.

Du kan læse mere om SR-uddannelsen på Foreningen for Statsautoriserede Revisorers (FSR).

Hvordan bliver man statsautoriseret revisor?
At læse til SR i CK

At læse til SR i CK

I Christensen Kjærulff ønsker vi at sikre de bedste rammer for vores kolleger - også for de af vores kolleger, der læser på SR-akademiet. Desuden har vi i de senere år arbejdet på at formalisere rejsen mod at læse SR mere for at sikre gensidig forventningsafstemning.

Under SR-uddannelsen får vores kolleger mulighed for sparring med vores uddannelsesansvarlige partner, løbende karrieresamtaler og mulighed for at influere tilrettelæggelsen af tid og arbejdsopgaver. Vi har ambitioner om, at vores kolleger oplever en god og afbalanceret hverdag, hvor der er plads til både arbejds- og privatliv.

En fælles investering

I november 2023 bestod tre af vores kolleger, Josef, Suzette og Lars, den mundtlige eksamen og opnåede dermed også titlen som statsautoriserede revisorer. Lars fortæller om forløbet:

”Ledelsen i CK har været en enorm stor støtte gennem hele SR-studiet. De har sørget for en god mentorordning og fantastiske sparringsmuligheder samtidig med, at de har forståelse for hvor meget, der står på spil fra min side af. Op til begge eksamener blev der givet plads og tid til eksamensforberedelse, hvilket jeg har sat stor pris på.”

Siger Lars, der bestod den skriftlige og mundtlige eksamen i første forsøg.

”At læse SR var en fælles investering fra både CKs og min side af. Jeg har været utroligt glad for, at CK har givet mig opbakning til at starte studiet, men med det har der også fulgt en forventning med om, at jeg også investerer noget af mig selv i studiet, hvilket for mig har været en stor motivationsfaktor. SR-studiet har krævet stort fokus og meget tid, og det har jeg haft friheden til fra ledelsens side af”

Lars sluttede af med at pointere, at det at føle sig anerkendt og lyttet på af ledelsen var afgørende for sit SR-forløb.

En fælles investering

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.