Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

Christensen Kjærulff

Databeskyttelsespolitik

Overordnet

Christensen Kjærulff, statsautoriseret revisionsaktieselskab ("CK", "vi", "os" eller "vores") er forpligtet til at beskytte fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger, for vores klienter, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere. Vi skal samtidig sikre, at tilgængeligheden og integriteten også er beskyttet. Vi arbejder løbende på at forbedre sikkerheden for personoplysningerne, samtidig med at vi overholder databeskyttelses-lovgivningen, herunder databeskyttelsesforord-ningen.

Ved revision og andre erklæringsopgaver, hvor disse er omfattet af revisorloven, anser vi os som værende dataansvarlige.

Ved klienter udelukkende med andre konsulent- og rådgivningsydelser, hvor vi behandler personoplysninger, på vegne af vores klient eller efter klientens instruks, anser vi os som værende databehandler. Der er udarbejdet en databehandleraftale med instruks og vilkår for CK’s behandling af personoplysninger.

Vores behandlingsaktiviteter

Klienter

I samarbejdet med vores klienter indsamler vi kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for den aftalte opgave. Personoplysningerne er almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt løn- og økonomioplysninger på klienten samt dennes medarbejdere og ejere, hvor det er nødvendigt for opgaven og samarbejdet fremadrettet.

Herudover har vi oplysninger fra pas og kørekort på klienter og deres ejere, som fx CPR-nr. for at kunne foretage lovkrævet legitimering i henhold til lov om hvidvask.

Vi registrerer data om besøgende på vores hjemmeside via Google Analytics i forhold demografi, geografi og interesser. Vi registrerer ikke på persondata.

Leverandører og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder personoplysninger om personer ansat hos leverandører og samarbejdspartnere i form af almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger til brug for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere.

Ansøgere

For ansøgere til ledige stillinger opbevares deres data, kun så længe det er relevant i forhold til den stilling de har søgt. Når stillingen er besat, slettes deres personoplysninger igen iht. reglerne, med mindre de har givet samtykke til, at vi gemmer disse.

Medarbejdere

Vi gemmer persondata for medarbejdere, så længe de er ansat. Vi registrerer ikke særligt personfølsomme data om dem. Efter fratrædelse, slettes data om medarbejderne gradvist og så hurtigt som muligt, under hensyntagen til anden lovgivning, der kan gøre, at dataene skal opbevares længere end persondataforordningen tilskynder.

Datasikkerhed

CK opbevarer alle data, herunder persondata sikkert og utilgængeligt for uvedkommende, både hvad angår fysiske som elektroniske data.

Vi indsamler data fra klienter og fra tredjepart, såsom offentlige myndigheder.

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Opbevaring af data

CK opbevarer kun personoplysninger så længe, der er et forretningsmæssigt behov herfor, hvorefter de slettes. Opbevaringsperioden følger den til enhver tid gældende lovgivning.

Registrerede oplysninger

CK oplyser til enhver tid hvilke oplysninger, vi har registreret på den registrerede.

Den registrerede kan til enhver tid kontakte CK og bede om at få slettet alle oplysningerne om sig, så længe det ikke strider mod gældende lovgivning om vores opbevaring af forretningsmæssige data.

Er der givet samtykke af enhver art kan det til hver en tid trækkes tilbage igen, medmindre tilbagetrækningen af samtykket, påvirker den arbejdsmæssige funktion. Nyhedsbreve m.m. kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld” i den relevante nyhedsmail.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en mail til ck@ck.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over CK's behandling af dine oplysninger. Der henvises til vejledning på www.datatilsynet.dk

København, den 18. september 2023

CHRISTENSEN KJÆRULFF

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Vi vil løbende opdatere databeskyttelsespolitikken, så den passer til gældende lovgivning.

Hent vores databeskyttelsespolitik som PDF.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.