Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

NyhederDen nye bogføringslov

Den nye bogføringslov

Den nuværende bogføringslov skal fornyes – bl.a. fordi den stammer fra tiden, inden digitalisering kom på dagsordenen og lever ikke op til sikkerhedsmæssige krav, der skal forhindre cyberkriminalitet.

Fagligt nyt

En bogholder forbereder sig på den nye bogføringslov

Den nuværende bogføringslov skal fornyes – bl.a. fordi den stammer fra tiden, inden digitalisering kom på dagsordenen og lever ikke op til sikkerhedsmæssige krav, der skal forhindre cyberkriminalitet.

Hvad kommer der af nye krav?

Fremover skal regnskabsmaterialet opbevares digitalt, og der bliver krav om at have et forsvarligt sikkerhedskopisystem. Sikkerhedskopi skal nu ligge hos tredjemand, og bogholderisystemet skal som udgangspunkt være et, der er forhåndsgodkendt hos Erhvervsstyrelsen, der kommer med en positivliste over certificerede bogholderisystemer (der kommer specielle regler som leverandører af bogholderisystemer skal forholde sig til). Dem, der har egenudviklede bogføringsprogrammer, vil kunne få disse godkendt givet, at systemet overholder en række af krav tilsvarende det, som de certificerede systemer skal overholde. Om det i så fald måtte blive revisor, der skal sikre, at krav overholdes, vides endnu ikke.

Der kommer bestemmelser om hvor ofte, der skal bogføres. I princippet vil gælde, at bogholderiet er fornødent ajour og afstemt som grundlag for indberetninger til myndigheder vedrørende moms, afgifter, skat m.v.

De virksomheder, der ikke overholder indrapporteringskrav og ikke har en tilknyttet revisor, vil fremover kunne opleve besøg af Erhvervsstyrelsen, der får ret til at foretage en såkaldt risikobaseret bogføringskontrol.

At myndighederne gerne ser mere orden i bogholderierne kan udledes af, at der bliver mulighed for at skrive bøder ud for op til 1,5 million kroner. De kriminelle får endnu flere paragraffer, de kan overtræde. Langt de fleste lovlydige virksomheder er dog allerede langt med digitaliseret bogholderi, hvor det primært bliver digitalisering af bilagsmaterialet, der vil være den nye udfordring at få sat i system, herunder at få det gjort løbende.

Regnskabsmateriale?

Regnskabsmateriale er et bredt begreb i den nye lov. Vi taler om samtlige registreringer, transaktionsspor, kontrolspor, bilag, beskrivelse af bogføringsprocedure, regnskaber, eventuelle revisionsprotokoller/anden rapportering fra revisor, dokumentation for de oplysninger man giver i ledelsesberetningen og i noterne til regnskabet samt dokumentation for regnskabsmæssige skøn (f.eks. nedskrivning af debitorer og lagre).

Gælder det alle virksomheder?

Nej, de helt små personlige virksomheder går fri af kravene, hvilket i dette tilfælde vil sige dem, der har en omsætning på kr. 300.000 eller under.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2022, men digitaliseringen af bogføringsbilag skal dog først være helt på plads den 1. januar 2023 (eller senere), og anvendelse af certificerede bogføringssystemer bliver formentligt først et krav fra 2024 (loven er stadig under behandling, så der kan stadig ske ændringer og præciseringer).

CK følger med i, hvorledes den nye bogføringslov kommer til at se ud, og er der væsentlige ændringer i forhold til ovenstående, vil vi oplyse herom. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til det ovenstående.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.