Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

NyhederForældrekøb – hvordan er det nu, reglerne er?

Forældrekøb – hvordan er det nu, reglerne er?

Forældrekøb dækker over den situation, hvor en forælder eller et forældrepar køber en studielejlighed med det formål at leje den ud til næste generation.

Fagligt nyt

Forældre har købt en lejelighed til deres barn

Hvad er forældrekøb?

Forældrekøb dækker over den situation, hvor en forælder eller et forældrepar køber en studielejlighed med det formål at leje den ud til næste generation.

Ved et forældrekøb kan man hjælpe den næste generation med en bolig og samtidig måske få et bedre afkast af sine penge end ved at sætte dem i banken, og man kan måske endda gøre en god investering.

Forældre, der har været lang tid på boligmarkedet, har ofte en god friværdi i boligen, der kan belånes – og provenuet kan anvendes til at købe en studielejlighed. Samtidig er de unges lånemuligheder begrænsede, især i de store byer, hvor boligpriserne har været rekordhøje de sidste par år.

Der er både fordele og ulemper ved at købe en bolig til de unge:

 • De får et sted at bo til en husleje, der er til at betale.
 • De kan søge boligsikring.
 • Hvis der er tale om en større lejlighed, kan de med fordel udleje et eller flere værelser til en studiekammerat. Udlejer kan alternativt have flere lejere i lejligheden, men det kan give udfordringer, hvis der ikke er et godt forhold mellem lejerne, og de skal samtidig dele køkken og bad.
 • Der er en naturlig risiko ved investeringen, idet boligpriserne kan falde.

Udlejning af en bolig er omfattet af Lejeloven. Det er et krav, at der er en kontrakt, når man søger boligsikring. Ved fremleje af et eller flere værelser i boligen bliver boligsikringen nedsat forholdsmæssigt.

Regnskab

Du skal lave et regnskab over både huslejeindtægter og udgifter efter bogføringslovens regler. Regnskabet skal gemmes i 5 år, men skal kun vises til SKAT, hvis de efterspørger det.

De fleste udgifter kan trækkes fra i lejeindtægterne, f.eks:

 • Ejendomsskatter
 • Vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • Administration og revisorbistand til regnskabet
 • Forsikring af ejendommen
 • Skorstensfejer, snerydning og fejning
 • Kontingent til grundejerforening
 • Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • El, vand og varme
 • Vedligeholdelse

Forældrekøb kan beskattes efter 3 metoder:

 • Almindelige skatteregler
 • Virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastordningen

Det skal bemærkes, at efter de nye regler for forældrekøb i virksomhedsordning trådte i kraft i 2021, er der ikke de samme fordele at hente som tidligere. Med de nye regler får man den samme fradragsværdi for ens renteudgifter, som hvis man køber en ejerbolig som privatperson.

Du kan læse mere on overstående på SKATs hjemmeside.

Beskatning ved salg

Har man ikke selv boet i boligen, bliver man beskattet af fortjeneste ved salget.

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8 (også kaldet parcelhusreglen) betyder, at fortjenesten ikke bliver beskattet, hvis ejer har boet i boligen i løbet af ejertiden.

Det betyder, at forældre, som flytter ind i lejligheden, når den/ de unge ikke skal bruge den mere, eller som selv har boet i ejendommen, inden den blev udlejet, kan optjene anciennitet i boligen og ultimativt opnå mulighed for at sælge skattefrit.

Når man som forælder sælger til næste generation, kan man som regel sælge til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %.

Udleje af værelse eller bolig, du selv bor i

Som omtalt tidligere kan der være mulighed/behov for at dit barn udlejer et værelse til supplering af den samlede udgift. Du kan læse mere om regler herom her.

Udlejning af andelsbolig

Såfremt du har foretaget forældrekøb af en andelsbolig gælder der andre regler end ovenstående.

Dem kan du læse alt om her.

Kontakt din revisor

Hvis du overvejer at foretage et forældrekøb, men har svært ved at navigere i de forskellige regler, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os hos Christensen Kjærulff. Vi står altid til rådighed.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.