Kørselsfradraget er forhøjet på grund af den stigende inflation

Forhøjelse af befordringsfradraget og skattefri kørselsgodtgørelse

tirsdag den 28. jun. 2022

De stigende priser på benzin har fået Skatterådet til at forhøje både befordringsfradraget og satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssige kørsel.

Satserne bliver justeret af Skatterådet en gang årligt på baggrund af en vurdering af, hvor meget det vil koste mennesker at have en bil i det kommende år. Krigen i Ukraine har dog fået priserne til at taget et voldsomt hop, og det estimat som Skatterådet lavede i november er ikke længere tidssvarende. Det er blevet meget dyrere at holde bil, end vurderet. De hævede satser kommer derfor som et plaster på såret.

Satserne for befordringsfradraget hæves med 18 ører – med tilbagevendende kraft

Først skal vi slå fast, at reglerne stadig er de samme. Det betyder, at du ikke kan få fradrag for de første 24 km. mellem dit hjem og din arbejdsplads. Dem med længere afstand får derimod forhøjet fradraget med 18 ører, og dermed stiger fradraget fra 1,98 kr. pr. km til 2,16 kr. pr. km. Og det sker med tilbagevendende kraft fra d. 1. januar 2022.

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse stiger med 19 ører

Det er som sagt ikke alene i privat regi, at du får højere fradrag. Satserne er også hævet for erhvervsmæssig kørsel – den såkaldte kørselsgodtgørelse hæves nemlig med 19 ører pr. km. Denne godtgørelse får du, hvis du stiller din egen bil til rådighed til arbejdsrelaterede opgaver. Her er de nye satser dog først gældende fra 1. maj 2022.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte din revisor.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn