En kalender, hvor man kan se fristen for frivillig indbetaling af restskat for 2021

Frivillig indbetaling af restskat for 2021

tirsdag den 28. jun. 2022

Din årsopgørelse viser, hvorvidt du skal have penge tilbage i skat, eller om du skal betale restskat. Er du en af dem, som skal betale restskat, så skal du være opmærksom på, at vi nærmer os fristen for frivillig indbetaling.

Fristen for frivillig indbetaling af restskat er d. 1. juli 2022, og det kan være fornuftigt at overholde fristen – for at spare på rentetillægget. Hvis du ikke betaler senest d. 1. juli skal du betale et procenttillæg på 3,7 %. Er din restskat under kr. 22.192 inklusive procenttillæg bliver den automatisk indregnet i din forskudsskat for 2023. Restskat over kr. 22.192 opkræves i tre rater, som skal betales i august, september og oktober.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til det ovenstående.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn