Det nye lovforslag er blevet fremsat i Christiansborg

Erhvervsministeriet har fremsat nyt lovforslag om udskydelse af årsrapporten

tirsdag den 28. jun. 2022

Står det til Erhvervsministeriet, skal selskaber fremover indlevere årsrapporten seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

På det nuværende tidspunkt skal virksomheder indsende årsrapporten for regnskabsåret 2021 til Erhvervsstyrelsen senest 31. maj 2022, men hvis lovforslaget bliver vedtaget, er fristen for indlevering 30. juni 2022. Børsnoterede og statslige aktieselskaber er ikke omfattet.

Ændringen skal ifølge Erhvervsministeriet både stille danske virksomheder mere lige konkurrencemæssigt med andre virksomheder i EU, men også for at forenkle virksomheders processer omkring regnskabsaflæggelse og skatteberegning. Forlængelsen af indberetningsfristen vil for hovedparten af virksomheder nemlig betyde, at fristen for indberetning af årsrapporten ensrettes med fristen for indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen.

Det foreslås, at forlængelsen får virkning for regnskabsår, der slutter den 31. december 2021 og senere.

Du kan evt. læse mere om lovforslaget her.

Hvis du har spørgsmål til, hvad forlængelsen kan komme at have af betydning for netop din virksomhed, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn