Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

NyhederErhvervsministeriet har fremsat nyt lovforslag om udskydelse af årsrapporten

Erhvervsministeriet har fremsat nyt lovforslag om udskydelse af årsrapporten

Står det til Erhvervsministeriet, skal selskaber fremover indlevere årsrapporten seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

Fagligt nyt

Erhvervsministeriet har fremsat nyt lovforslag om udskydelse af årsrapporten

Står det til Erhvervsministeriet, skal selskaber fremover indlevere årsrapporten seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

På det nuværende tidspunkt skal virksomheder indsende årsrapporten for regnskabsåret 2021 til Erhvervsstyrelsen senest 31. maj 2022, men hvis lovforslaget bliver vedtaget, er fristen for indlevering 30. juni 2022. Børsnoterede og statslige aktieselskaber er ikke omfattet.

Ændringen skal ifølge Erhvervsministeriet både stille danske virksomheder mere lige konkurrencemæssigt med andre virksomheder i EU, men også for at forenkle virksomheders processer omkring regnskabsaflæggelse og skatteberegning. Forlængelsen af indberetningsfristen vil for hovedparten af virksomheder nemlig betyde, at fristen for indberetning af årsrapporten ensrettes med fristen for indberetning af oplysningsskema til Skattestyrelsen.

Det foreslås, at forlængelsen får virkning for regnskabsår, der slutter den 31. december 2021 og senere.

Du kan evt. læse mere om lovforslaget her.

Hvis du har spørgsmål til, hvad forlængelsen kan komme at have af betydning for netop din virksomhed, er du velkommen til at tage kontakt til os.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.