En mand med mange tatoveringer

Endnu en rekonstruktion er gennemført med succes

tirsdag den 15. nov. 2022

Christensen Kjærulffs partner og statsautoriseret revisor Elan Schapiro har bistået som regnskabskyndig tillidsmand sammen med rekonstruktørerne  Henrik Selchau Poulsen fra Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og Jacob Smith fra smithkrag. Rekonstruktionen har sikret, at Tattoodo tilføres ny kapital, og at selskabets usikrede gæld samtidig nedsættes.
 
Rekonstruktionen er blandt andet sket ved anvendelse af en ny bestemmelse i konkursloven, som bl.a. Schapiro, som medlem af Konkursrådet, har været med til at indføre. Den giver mulighed for – som led i en tvangsakkord – at nedsætte selskabskapitalen til 0 kr. og samtidig gennemføre en forhøjelse af selskabskapitalen med tegning af ny kapital fra investorer.
 
- Som medlem af Konkursrådet er det meget tilfredsstillende at deltage i den første rekonstruktion, hvor en af de nye bestemmelser bliver taget i brug og med et vedtaget rekonstruktionsforslag som resultat, siger Elan Schapiro, som har været medlem af Konkursrådet siden februar 2021.
 
Rekonstruktionen er et godt eksempel på, at de ændringer, som for nylig er indført i konkursloven, giver meget bedre muligheder for at gennemføre en rekonstruktion. Muligheden for at nedsætte selskabskapitalen og derefter forhøje med tegning af ny kapital fra investorer gør, at det i videre omfang er muligt at gennemføre en rekonstruktion, hvor aktiviteterne bliver i selskabet, og hvor der på den vis kan skabes fornuftige løsninger for både selskabet og ikke mindst selskabets kreditorer.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn