Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

NyhederEndnu en rekonstruktion er gennemført med succes

Endnu en rekonstruktion er gennemført med succes

Selskabet bag den største platform for tatoveringer og den mest downloadede app for tatoveringer, Tattoodo ApS, er blevet rekonstrueret i Sø- og Handelsretten.

Internt nyt

En mand med mange tatoveringer

Christensen Kjærulffs partner og statsautoriseret revisor Elan Schapiro har bistået som regnskabskyndig tillidsmand sammen med rekonstruktørerne  Henrik Selchau Poulsen fra Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og Jacob Smith fra smithkrag. Rekonstruktionen har sikret, at Tattoodo tilføres ny kapital, og at selskabets usikrede gæld samtidig nedsættes.

Rekonstruktionen er blandt andet sket ved anvendelse af en ny bestemmelse i konkursloven, som bl.a. Schapiro, som medlem af Konkursrådet, har været med til at indføre. Den giver mulighed for – som led i en tvangsakkord – at nedsætte selskabskapitalen til 0 kr. og samtidig gennemføre en forhøjelse af selskabskapitalen med tegning af ny kapital fra investorer.

Som medlem af Konkursrådet er det meget tilfredsstillende at deltage i den første rekonstruktion, hvor en af de nye bestemmelser bliver taget i brug og med et vedtaget rekonstruktionsforslag som resultat.

siger Elan Schapiro, som har været medlem af Konkursrådet siden februar 2021.

Rekonstruktionen er et godt eksempel på, at de ændringer, som for nylig er indført i konkursloven, giver meget bedre muligheder for at gennemføre en rekonstruktion. Muligheden for at nedsætte selskabskapitalen og derefter forhøje med tegning af ny kapital fra investorer gør, at det i videre omfang er muligt at gennemføre en rekonstruktion, hvor aktiviteterne bliver i selskabet, og hvor der på den vis kan skabes fornuftige løsninger for både selskabet og ikke mindst selskabets kreditorer.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.