En revisor forbereder sig på at indsende slutafregningen

Slutafregning for kompensationsordninger

tirsdag den 28. jun. 2022

Slutafregningen er indberetningen af de faktiske forhold for kompensationsperioden, der viser, hvorvidt man har fået for meget eller lidt udbetalt i kompensation. Da selvstændige og virksomheder ansøgte om kompensation under COVID-19, var det på baggrund af den forventede nedgang som konsekvens af krisen. Med slutafregningen bliver den udbetalte kompensation gjort op med dine faktiske forhold for kompensationsperioden.

Hvad og hvornår?

Fristen for at indberette de faktiske forhold for foråret og sommeren 2020 var d. 18. februar, og ifølge virk.dk åbner de for slutafregningen for de resterende perioder slut maj med frist d. 30. september 2022.

Slutafregningen gælder for ordningen for lønkompensation, kompensation for tabt omsætning og kompensation for faste udgifter. Erhvervsstyrelsen har gjort det lettere for dig at indberette ved at lave én samlet slutafregning for alle perioderne.

Du vil modtage en besked fra Erhvervsstyrelsen om indberetningen i din E-boks.

Tilbagebetaling

Hvis du i slutafregningen opdager, at du har modtaget for meget i kompensation, så vil du få tilsendt en faktura fra Erhversstyrelsen. Hvordan tilbagebetalingen kommer til at blive opkrævet, kommer alt an på beløbet.

Skylder du mindre en 10.000 kr. vil du få én samlet faktura med betalingsfrist på 32 dage. Er beløbet derimod højere end 10.000 kr., vil Erhversstyrelsen dele beløbet op i fire lige store fakturaer. Fristen for at tilbagebetale er 32 dage, 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder.

Læs evt. mere på virk.dk

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn