Kalenderen viser at fristen for slutafregning nærmer sig

Slutafregning for kompensationsordninger - frist

torsdag den 22. sep. 2022

Opdatering den 21. september: Fristen for slutafregningen er udskudt til den 30 oktober. Læs mere her.

Hvad er slutafregning?

Slutafregningen er indberetningen af de faktiske forhold for kompensationsperioden, der viser, hvorvidt man har fået for meget eller lidt udbetalt i kompensation. Da selvstændige og virksomheder ansøgte om kompensation under COVID-19, var det på baggrund af den forventede nedgang som konsekvens af krisen. Med slutafregningen bliver den udbetalte kompensation gjort op med dine faktiske forhold for kompensationsperioden.

Hvad og hvornår?

Slutafregningen gælder for ordningen for lønkompensation, kompensation for tabt omsætning og kompensation for faste udgifter. Erhvervsstyrelsen har gjort det lettere for dig at indberette ved at lave én samlet slutafregning for alle perioderne.

3

Tilbagebetaling

Hvis du i slutafregningen opdager, at du har modtaget for meget i kompensation, så vil du få tilsendt en faktura fra Erhvervsstyrelsen. Hvordan tilbagebetalingen kommer til at blive opkrævet, kommer alt an på beløbet. Skylder du mindre en 10.000 kr. vil du få én samlet faktura med betalingsfrist på 32 dage. Er beløbet derimod højere end 10.000 kr., vil Erhvervsstyrelsen dele beløbet op i fire lige store fakturaer. Fristen for at tilbagebetale er 32 dage, 4 måneder, 8 måneder og 12 måneder.

Hvad hvis jeg ikke indberetter?

Skulle du af en eller anden grund ikke indberette inden fristen, skal du betale hele kompensationsbeløbet tilbage.

Revisorerklæring?

Som udgangspunkt skal du ikke bruge en revisorerklæring, men Erhvervsstyrelsen kan kræve revisorbistand i forbindelse med efterkontrol.

På virk.dk kan du se Erhvervsstyrelsens guide til indberetningen trin for trin.

Hvis du har brug for hjælp til din slutafregning, står vi hos Christensen Kjærulff naturligvis til rådighed.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn