Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

NyhederLovændring: Tidsregistrering bliver obligatorisk for danske virksomheder

Lovændring: Tidsregistrering bliver obligatorisk for danske virksomheder

Den 23. januar 2024 vedtog Folketinget et lovforslag, som betyder, at alle danske virksomheder fremover skal registrere medarbejdernes arbejdstid.

Fagligt nyt

Ur-med-man-der-er-viser

Den 23. januar 2024 vedtog Folketinget et lovforslag, som betyder, at alle danske virksomheder fremover skal registrere medarbejdernes arbejdstid. Det er for mange virksomheder og erhvervsdrivende lig med nye processer og kutymer i dagligdagen. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2024, og selvom der endnu er en rum tid til lovforslagets ikrafttræden, er det som arbejdsgiver såvel som -tager essentielt at forholde sig til den forandring, som lovforslagets ikrafttræden potentielt medfører.

Kort om lovforslaget

Forslaget er vedtaget af Folketinget for at sikre, at alle danske arbejdsgivere overholder EU’s allerede eksisterende arbejdstidsdirektiv. Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt at kunne dokumentere, at:

  • medarbejdere ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit inden for en hvilken som helst periode af fire kalendermåneder (også kaldet 48-timers-reglen).
  • medarbejdere har 11 sammenhængende hviletimer inden for 24 timer (også kaldet 11-timers-reglen).
  • medarbejdere afholder minimum én ugentlig fridag.

Hvilken betydning har det for dig, der er arbejdsgiver?

Med den kommende ikrafttrædelsesdato (1. juli 2024) står danske arbejdsgivere over for en potentiel betydelig opgave, når det kommer til at få implementeret de nye krav til tidsregistrering. For at sikre smidig overgang er det derfor afgørende at indlede forandringsprocessen hurtigst muligt, f.eks. implementering af nyt tidsregistreringssystem.

Jf. lovforslaget er der metodefrihed, når det kommer til valg af tidsregistreringssystem. Dog er der krav om, at systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Endvidere fremgår det, at arbejdstager skal have adgang til egen tidsregistreringsdata under hele sin ansættelse. På samme tid skal arbejdsgiver opbevare de registrerede data i fem år efter afslutningen af den periode, der danner grundlag for beregningen af den enkeltes arbejdstagers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

På nuværende tidspunkt har vi i Christensen Kjærulff ikke et entydigt svar på hvilke tidsregistreringssystemer, der er bedst at anvende. Generelt anbefaler vi, at man vælger et system, der kan tale sammen med det interne løn- og økonomisystem, men det må i sidste ende bero på en individuel vurdering af det pågældende behov. Hvis du ønsker sparring, står vi som altid til rådighed.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.