En flot bygning med mange vinduer i København
Publications

Transfer pricing – dokumentationskrav

tirsdag den 24. maj 2022

Fra og med indkomståret 2021 skal transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristens udløb. Hvad det kommer til at betyde for hver enkelt virksomhed, kommer an på virksomhedens regnskabsår:

 

  • For de virksomheder, som har kalenderåret som regnskabsår, skal der for første gang og senest mandag den 29. august 2022 indsendes transfer pricing-dokumentation.
  • For de virksomheder, hvis indkomstår allerede var i gang den 1. januar 2021, gælder de nye indsendelsesregler først for indkomståret 2022.

 

TP-dokumentationspligten er en tung opgave, og siden de nye indberettelseskrav er trådt i kraft, er det en opgave, som virksomheder bliver nødt til at forholde sig til – i god tid. For lovkravene er komplicerede og kan virke uoverskuelige for mange virksomheder.

 

Vi har udarbejdet en guide, som kan give et overblik over hvilke virksomheder, der skal indsende dokumentation til Skattestyrelsen samt et overblik over de oplysninger, der skal indgå i dokumentationspakken.

Se guiden her.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn