Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

NyhederTransfer pricing – dokumentationskrav

Transfer pricing – dokumentationskrav

Fra og med indkomståret 2021 skal transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristens udløb. Hvad det kommer til at betyde for hver enkelt virksomhed, kommer an på virksomhedens regnskabsår.

Publikationer

En flot bygning med mange vinduer i København

Fra og med indkomståret 2021 skal transfer pricing-dokumentationen indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristens udløb. Hvad det kommer til at betyde for hver enkelt virksomhed, kommer an på virksomhedens regnskabsår:

  • For de virksomheder, som har kalenderåret som regnskabsår, skal der for første gang og senest mandag den 29. august 2022 indsendes transfer pricing-dokumentation.
  • For de virksomheder, hvis indkomstår allerede var i gang den 1. januar 2021, gælder de nye indsendelsesregler først for indkomståret 2022.

TP-dokumentationspligten er en tung opgave, og siden de nye indberettelseskrav er trådt i kraft, er det en opgave, som virksomheder bliver nødt til at forholde sig til – i god tid. For lovkravene er komplicerede og kan virke uoverskuelige for mange virksomheder.

Vi har udarbejdet en guide, som kan give et overblik over hvilke virksomheder, der skal indsende dokumentation til Skattestyrelsen samt et overblik over de oplysninger, der skal indgå i dokumentationspakken.

Se guiden her.

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.