Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia International

I internationalt regi er Christensen Kjærulff medlem af Nexia International, et førende verdensomspændende netværk af uafhængige revisions- og rådgivningsfirmaer, der leverer en omfattende portefølje af revision, bogføring, skat og rådgivning.

Vi har de senere år haft skærpet fokus på vores internationale samarbejde, som for alvor er blevet en integreret del af Christensen Kjærulff. Rådgivning i internationale forhold er en stor styrke hos mange af vores partnere, der deltager aktivt i de konferencer og netværksarrangementer, som Nexia International udbyder. Her har vi opbygget stærke og personlige relationer til mange revisorer og specialister fra hele verden, så vejen til den bedst kvalificerede rådgivning er kort og tilgængelig. Du kan læse mere om Nexia International her.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi sammen med Nexia International kan hjælpe din virksomhed i udlandet, er du velkommen til at kontakte Iver Haugsted.

Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

RevisorGruppen Danmark Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet. Samarbejdet omfatter 24 firmaer, 69 kontorsteder, 265 statsautoriserede revisorer og omkring 1.600 medarbejdere.

Som medlem af RevisorGruppen Danmark er det et krav, at Christensen Kjærulff lever op til kravene om god revisorskik, og vi er underlagt kvalitetsstyring samt intern og ekstern kvalitetskontrol.

Læs mere om RevisorGruppen Danmark her. For yderligere oplysninger, kan du kontakte Peter Clausen.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn