En almennyttig forening med stærke ambitioner

Race for Oceans Foundation er en almennyttig forening med base i Løkken. Foreningens formål er at skabe fokus på FNs Verdensmål 14 – Livet i havet – herunder bl.a. den stigende plastikforurening i havene omkring os. Race for Oceans blev søsat i 2019, og har siden stået bag flere initiativer med sport, motion, videndeling og strandrensning i centrum. Her står Race for Oceans Stafetten som en central event – en sportsevent, der i 2022 strækker sig over 19 dage og en rute på 456 km langs den jyske vestkyst. Signe Simonsen er initiativtager til foreningen og står også i spidsen for Stafetten.

En god start var afgørende

Martin Dyhr Jørgensen har været revisor for Race for Oceans siden 2020, og samarbejdet startede midt i foreningens etableringsfase. Signe havde en vision og en unik idé, og Christensen Kjærulffs opgave var at hjælpe med den økonomiske opsætning og etablering, sådan at Race for Oceans med Signe i spidsen kunne få en god start på deres mission.

Martin har været med fra sidelinjen helt fra starten af, og jeg har oplevet ham som professionel og dybt engageret sparringspartner, der virkelig har vist oprigtig interesse for vores forening og vores formål. Han har endda deltaget i en af vores aktiviteter i København, og det betyder meget for os.

Digitaliseringen af bogholderiet var med til at frigive tid og energi

I en forening som Race for Oceans Foundation bliver alle kræfterne lagt i at fremme deres formål, og det har betydet at de har haft behov for at outsource bogholderiet og økonomifunktionen. I denne sammenhæng har Christensen Kjærulff assisteret med digitaliseringen af foreningens bogholderi, hvilket ifølge Signe, har frigivet en masse tid og energi.

"Selvom vores regnskab ikke er enormt stort, så lægger man alligevel mange timer i at håndtere bilag osv. Her har samarbejdet med CK givet os ro, så vi kan fokusere på foreningens formål."

Da vi indledte samarbejdet var Signe baseret i København. Til trods for at foreningen nu er baseret ca. 400 km fra Christensen Kjærulff, fungerer samarbejdet super godt, da alt regnskabsmaterialet er digitalt og møderne holder vi jo online, siger Martin.

Mira byggeprodukter A/S er en privat ejet produktionsvirksomhed, der har udviklet produkter til flisemontering og fugning, støbning og planspartling i mere end 60 år. Virksomheden har i løbet af årene oprettet en fond og udviklet sig fra at være et dansk firma til et international foretagende med en eksportandel på over 85 %.

En vigtig sparringspartner

Samarbejdet mellem mira byggeprodukter A/S og Christensen Kjærulff har mange år bag sig, og på nuværende tidspunkt betragtes Christensen Kjærulff ikke blot som firmaets revisor, men også som en vigtig sparringspartner. Klaus Frederiksen, der er ansvarlig for økonomi og regnskab i mira byggeprodukter, siger:

"Inden vi fik Mads Kokholm som revisor, havde vi blot den opfattelse, at revisoren var en man så til det årlige årsregnskabsmøde, og det møde var lige så hurtigt overstået som den ene kop kaffe. Med Mads har jeg en at sparre med og en der interesserer sig for vores virksomhed."

Med fra sidelinjen

I takt med miras internationale udvikling, har virksomheden også haft Mads som en essentiel rolle på sidelinjen.

"Ud over den basale revision- og regnskabshjælp, har Mads været på sidelinjen hele vejen igennem de selskabsmæssige omstruktureringer der er foretaget i koncernen. Omstruktureringer der blev afsluttet med oprettelsen af vores fond som skal sikre koncernens fremtid. Desuden står Mads for meget af kommunikationen til vores datterselskaber, hvad angår skat, koncernrapportering."

Transfer pricing - en tung opgave

En af de opgaver, som fornyeligt har vejet tungt hos mira byggeprodukter A/S er Transfer Pricing, som fra 2021 er blevet en lovpligtig indberetning for mange virksomheder.

"Transfer Pricing har været en meget tung og uoverskuelig opgave. Dette er blot en af eksemplerne på en situation, hvor vi er totalt afhængig af Mads’ hjælp, men vi har altid fuld tillid til ham og hans arbejde."

Nicolaj Højer Nielsen er manden bag investeringsfonden Copenhagen United, der investerer i starts-ups i hovedsageligt Skandinavien. Nicolaj fokus er primært IT-virksomheder, der er i det helt tidlige stadie - han er bl.a. medstifter af Sepior, CodeSealer, Penneo og Motilitycount.

Et samarbejde med mange år bag sig

Samarbejdet mellem Nicolaj og Christensen Kjærulff har flere år bag sig. Nicolaj var tidligere kunde i et andet revisionsfirma med Anders Ingemann Hansen som revisor. Da Anders valgte at vende tilbage til Christensen Kjærulff fulgte Nicolaj trop, og lige siden har Christensen Kjærulff været revisorer for både hans holdingselskab og en række af de selskaber, hvori Nicolaj har investeret. Nicolaj udtaler:

"Hos Christensen Kjærulff får jeg de to ting, som er vigtigst for mig, når jeg køber rådgivningsydelser; nemlig kompetencer og tillid. Og det ved jeg, der er hos jer, og det er derfor jeg har været kunde hos jer i så lang tid."

Kompetent rådgivning

Ligesom for de fleste af vores kunder hjælper vi Nicolaj med alle de basale regnskabsopgaver og udarbejder årsrapporter for selskaberne. Derudover er det især skatterådgivning, vi assisterer Nicolaj med. Med en investeringsfond som den Nicolaj har, står han tit midt i opkøbs- og fusionssager, hvor han har brug for rådgivning omkring skatteforhold.

"I det jeg laver, er der ofte mange penge involveret og ofte også andres penge. Derfor er sindssygt vigtigt for mig, at jeg har kompetente rådgivere med på sidelinjen, som jeg har tillid til."

Konkrete svar på konkrete spørgsmål

I den branche, som Nicolaj er i, er tempoet højt og der tages mange beslutninger på relativt kort tid. Derfor er det vigtigt, at hans rådgivere også kan følge med og yde den hjælp, han har brug for, når han har brug for den.

"Med Anders og hans team får jeg typisk konkrete svar på de spørgsmål, jeg har. Et lille spørgsmål bliver ikke blæst helt op til noget, som jeg slet ikke har efterspurgt. Derfor kan jeg altid have tillid til min revisor. Jeg ved altid, at jeg får kompetent rådgivning til en fair pris."

Havde behov for mere end en revisor

Andreas Milán er ejer og leder af virksomheden Milán Belysning ApS, hvor han både driver forretningen og producerer egne produkter. Han blev en del at Christensen Kjærulffs kundekreds, dengang han tilbage i 2018 mødte indehaver og statsautoriseret revisor Martin Dyhr Jørgensen til et netværksmøde.

"En revisor har for mig altid været et kontrollerende organ iført jakkesæt, som man kun taler med én gang årligt. Efter jeg fik Martin som revisor, har jeg fået et helt andet billede. Nu har jeg en sparringspartner – én der forstår kernen i min virksomhed og som behandler mig som andet end blot et stykke regnskab."

Automatiseringen af bogholderiet gjorde livet nemmere for Andreas

En af de ting, som Andreas efterspurgte, da han indgik samarbejdet med Christensen Kjærulff var et mere overskueligt bogholderi. Her fik Martin og hans team introduceret ham til e-conomic og Kontolink og derved automatiseret en del af virksomhedens bogholderi. Det betød, at det nu var farvel til alle bilagene – og det har været en lettelse, hvilket har sparet ham mange timers arbejde og penge, påpeger Andreas.

Coronalukningen tog hårdt på forretningen

Milán Belysning ApS har lige som så mange andre SMV’ere haft en hård tid under corona. Forretningens primære indtægtskilde stammer fra offentlige institutioner, og med nedlukningen kunne der ikke udstedes mange fakturaer

"Det har været en hård tid, hvor jeg flere gang har haft lyst til at kaste håndklædet i ringen. Martin har dog formået at skubbe mig i en anden retning, hvilket jeg er meget taknemlig for. Martin kan se noget i tallene, som jeg ikke kan. Han kan se løsninger og strategier – og det har givet mig både håbet og styrken til at knokle videre for det, jeg brænder for, sig Andreas, der begynder at se lys for enden af tunnelen, efter samfundet er åbnet op igen".

Kommunikationen og en tilgængelig revisor har været afgørende

"Først og fremmest har han altid tid til at tale med mig, og så er han så super god til at forklare mig the basics. Han har givet mig et indblik i økonomien i min egen forretning, som jeg ikke vidste fandtes. Jeg forstår nu faktisk mine regnskaber, og hvorfor de ser ud som de gør."

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn