Anders Ingemann Hansen

Managing partner og statsautoriseret revisor

Anders’ rådgivningskompetencer spænder vidt inden for etablering, omstrukturering og generationsskifte og altid med tankerne på den løsning, som i størst muligt omfang indfrier kundernes ønsker og samtidig har bedst mulige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Sammen med Elan Schapiro er Anders ansvarlig for den skattemæssige del af vores internationale samarbejde med Nexia International, hvilket har været med til at opbygge et stærkt netværk til revisorer og rådgivere fra hele verden.

Ring til Anders Ingemann Hansen.

Mobil: +4526814931

Jeg er specialist i den ejerledede virksomhed og kan rådgive om alle de aspekter, som har med økonomi og virksomhedsdrift at gøre. Med vores store netværk i baghånden kan vi altid holde os opdateret og hente særlig ekspertise fra både ind- og udland. Det sikrer, at vi altid kan tilbyde vores kunder en proaktiv og tidssvarende rådgivning – også på tværs af landegrænserne.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn