Vær opmærksom påVi er flyttet i nye lokaler

Elan Schapiro

Formand for partnerne og statsautoriseret revisor

Elans særlige kompetencer er blandt andet rådgivning vedrørende kriseramte virksomheder, insolvens og rekonstruktion både udenretligt og indenretligt i form af sit virke som regnskabskyndig tillidsmand. Elan tilbyder også rådgivning og sparring til virksomhedsejere og advokater i forbindelse med konkurs, tvangsopløsning og genoptagelse af selskaber, herunder blandt andet de regnskabsmæssige aspekter ved vurdering af ledelsesansvar.

I februar 2021 blev Elan beskikket som medlem af Konkursrådet på vegne af FSR – danske revisorer, hvilket bl.a. har givet en medindflydelse på fremtidige justeringer af reglerne inden for det insolvensretlige område.

Endvidere har Elan stor ekspertise inden for rådgivning af velhavende familier, herunder sparring ved forhandlinger med eksterne formueforvaltere, optimering af indkomster og formue i forskellige skattemiljøer, rådgivning af family offices samt generationsskifte.

Sammen med Anders Ingemann Hansen er Elan ansvarlig for den skattemæssige del af vores internationale samarbejde med Nexia International.

Elan underviser desuden de kommende statsautoriserede revisorer på SR-Akademiet samt på interne og eksterne kurser og er censor på CBS på Cand.merc.aud- og HD-studierne.

Kontakt

Elan kan kontaktes på nedestående oplysninger.

els@ck.dk
Email
Elan Schapiro

Jeg lægger stor vægt på mine kunders tilfredshed, og jeg er altid opmærksom på at forsøge at finde nye og endnu bedre løsninger end de eksisterende. Jeg tror på, at god kommunikation – og det at stå til rådighed – er nøglen til et godt samarbejde og værdiskabende rådgivning.

Elan Schapiro
Formand for partnerne og statsautoriseret revisor

Netværk

Christensen Kjærulff har et stort netværk bestående af en lang række pengeinstitutter, advokater og konsulenter. Vores dygtige samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan give vores kunder den bedst kvalificerede rådgivning.

Nexia logo
Nexia International
Christensen Kjærulff er medlem af Nexia International, et førende, globalt netværk af uafhængige revisions- og konsulentfirmaer. Se venligst medlemsfirmaets ansvarsfraskrivelse for yderligere detaljer.
RevisorGruppen Danmark logo
RevisorGruppen Danmark
Vi er medlem af RevisorGruppen Danmark, som er en sammenslutning af uafhængige statsautoriserede revisionsfirmaer, der skal sikre en høj kvalitet og faglig udvikling i arbejdet.