Elan Schapiro

Formand for partnerne og statsautoriseret revisor

Elans særlige kompetencer er blandt andet rådgivning vedrørende kriseramte virksomheder, insolvens og rekonstruktion både udenretligt og indenretligt i form af sit virke som regnskabskyndig tillidsmand. Elan tilbyder også rådgivning og sparring til virksomhedsejere og advokater i forbindelse med konkurs, tvangsopløsning og genoptagelse af selskaber, herunder blandt andet de regnskabsmæssige aspekter ved vurdering af ledelsesansvar.

I februar 2021 blev Elan beskikket som medlem af Konkursrådet på vegne af FSR – danske revisorer, hvilket bl.a. har givet en medindflydelse på fremtidige justeringer af reglerne inden for det insolvensretlige område.

Endvidere har Elan stor ekspertise inden for rådgivning af velhavende familier, herunder sparring ved forhandlinger med eksterne formueforvaltere, optimering af indkomster og formue i forskellige skattemiljøer, rådgivning af family offices samt generationsskifte.

Sammen med Anders Ingemann Hansen er Elan ansvarlig for den skattemæssige del af vores internationale samarbejde med Nexia International.

Elan underviser desuden de kommende statsautoriserede revisorer på SR-Akademiet samt på interne og eksterne kurser og er censor på CBS på Cand.merc.aud- og HD-studierne.

Ring til Elan Schapiro.

Mobil: +4526714079

Jeg lægger stor vægt på mine kunders tilfredshed, og jeg er altid opmærksom på at forsøge at finde nye og endnu bedre løsninger end de eksisterende. Jeg tror på, at god kommunikation – og det at stå til rådighed – er nøglen til et godt samarbejde og værdiskabende rådgivning.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn