Henrik Wulff Jørgensen

Statsautoriseret revisor

Henrik har mange års erfaring som revisor og rådgiver for små og mellemstore virksomheder, hvor han har erhvervet sig solid erfaring inden for generationsskifte, skattemæssige og administrative forhold. Derudover har han en betydelig ekspertise inden for andelsbolig- og ejerforeninger.

Ring til Henrik Wulff Jørgensen.

Mobil: +4551500534

Vi er drevet af personligt engagement - både i ord og handling.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn