Jan M. Jefting

Statsautoriseret revisor

Jan har gennem en længere årrække været ledende revisor og rådgiver for en lang række danske erhvervsvirksomheder, herunder mindre ejerledede virksomheder, fonde og især godser. Han har omfattende erfaring med rådgivning om skattemæssige forhold, generationsskifte, værdipapirer og finansiering, herunder låneomlægning.

Ring til Jan M. Jefting.

Mobil: +4523713210

Vores fokus er rettet på, at vores kunder kan få opfyldt deres økonomiske ønsker. Det kan f.eks. være opnåelse af likviditetsmæssig sikkerhed eller opnåelse af økonomisk uafhængighed. Vores rådgivning for at forsøge at opfylde kundens ønsker kan f.eks. ske gennem økonomistyring/og –planlægning eller f.eks. digital effektivisering hos kunden

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn