John Mikkelsen

Statsautoriseret revisor

Johns kompetenceområde er bredt og favner bl.a. rådgivning for kriseramte virksomheder, generationsskifte og køb og salg af virksomheder og ejendomme. Han har endvidere fungeret som regnskabskyndig tillidsmand i forbindelse med rekonstruktioner af selskaber og personer.

Ring til John Mikkelsen.

Mobil: +4526194859

Jeg går den ekstra mil for at gøre mine kunder tilfredse. Det er ofte nogle komplekse sager, vi sidder med, og det kan være svært for erhvervsdrivende at navigere rundt i et virvar af love og regler, der hele tiden ændres og medfører begrænsninger og nye muligheder. Jeg ser det derfor som min opgave at levere løsninger, som stiller mine kunder bedst muligt. Det er absolut det vigtigste.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn