Mads Kokholm

Statsautoriseret revisor

Med sine 20 års erfaring i branchen kan Mads assistere den ejerledede virksomhed med alt inden for revision, regnskab og skat samt bistå med rådgivning i forbindelse med fx generationsskifte og omstrukturering.

Han har omfattende erfaring med assistance til udenlandske virksomheder, der har forskellige former for aktiviteter i Danmark. Her bistår han med rådgivning, især i forbindelse med forhold omkring oprettelse af virksomhed i Danmark og er desuden en vigtig del af det dygtige team af medarbejdere som assisterer med generelle regnskabs- og bogføringsopgaver.

Mads har desuden skarpe kompetencer inden for it og digitalisering. Han har gennem årene rådgivet flere virksomheder om valg af it- og økonomisystemer til brug for digitalisering af virksomhedernes økonomifunktion. Dette omfatter både valg af systemer, men også opbygning af interne forretningsgange samt interne kontroller. I denne sammenhæng følger han processen fra start til slut samt følger op på resultaterne fra den rådgivning som er givet.

Ring til Mads Kokholm.

Mobil: +4526284175

Hos Christensen Kjærulff er vi drevet af personligt engagement. For mig betyder det at have en tæt relation til mine kunder samt at have en stor viden omkring deres virksomhed og den omverden de agerer i. Vi skal ikke kun være en lovmæssig forpligtelse i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten mv. Vi skal også være sparringspartner, rådgiver og bindeled til det offentlige, når de digitale registreringer og regler bliver uoverskuelige. Jeg mener, at denne tætte kontakt skaber en tryghed for vores kunder og giver dem den fornødne ro til at gøre det, de er bedst til – nemlig at drive deres virksomhed.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn