Peter Clausen

Statsautoriseret revisor

Peters arbejdsområde omfatter nærmest alt, hvad der knytter sig til en typisk dansk virksomhed, lige fra opstart og køb af virksomhed, ekspansion, konsolidering til generationsskifte og salg.

Peter sidder med en bred kundeportefølje med mange kunder inden for sundhedssektoren i form af tandlægevirksomheder, psykologer, supervisorer m.v., har flere foreninger og fonde herunder brancheforeninger inden for kunst og kultur, sundhed og autorers rettigheder. Derudover har Peter en række teatre som kunder.

Christensen Kjærulff er et af de mest benyttede firmaer for varetagelse af syns-og skønssager, og Peter har deltaget i over 50 sager. Hans specialområder omfatter derudover sundheds- og kulturområdet, og hertil kommer sær- og undersøgelsessager (f.eks. Farum-kommissionen, udbytteskattesagen m.v.) og, som følge af mange advokater i kundekredsen, assistance med dødsboer for udarbejdelse af boselvangivelser.​

Ring til Peter Clausen.

Mobil: +4523348025

Interessen i, hvad det er, som kunderne beskæftiger sig med til dagligt, gør revisorlivet endnu mere spændende. Det er en fornøjelse at høre hvorledes det går i deres virksomheder og livet i øvrigt, når forskellige problemstillinger drøftes. Det giver mig samtidigt som revisor stor glæde at arbejde med så mange kunder, hvor der er fælles interesser, dette være sig i musik og litteratur eller eksempelvis hvorledes man vurderer at børsmarkederne udvikler sig.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn