Peter Lund

Statsautoriseret revisor

Peter kan rådgive om de mange forskellige forhold, der gør sig gældende i den typisk ejerledede virksomhed som f.eks. opstart og valg af virksomhedsform, ejerform og koncernetablering, skat mv.

Han har endvidere omfattende erfaring med assistance til udenlandske virksomheder, der udfører større anlægsarbejder i Danmark. Her bistår han med rådgivning, især i forbindelse med forhold om ind- og udstationering af medarbejdere, og hans dygtige team assisterer medarbejderne med generelle regnskabs- og bogføringsopgaver.

Ring til Peter Lund.

Mobil: +4521777488

For at vi kan hjælpe vores kunder, er det vigtigt at anerkende vores medarbejdere, for det er nemlig gode og dygtige mennesker, der er fundamentet for vores arbejde. Når vi nævner personligt engagement, så gælder det hele vejen fra trainees til partnerniveau og det kan jeg i den grad stå inde for.

Christensen Kjærulff
Netværk
Nexia International
Revisorgruppen Danmark

Christensen Kjærulff is a member of Nexia International, a leading, global network of independent accounting and consulting firms. Please see the Member firm disclaimer for further details.

Følg os på LinkedIn